Kruibeeks Natuurbehoud, afgekort "Kruin", werd opgericht in 1992 door lokale vrienden van de natuur. Sinds 2016 is Kruin één van de lokale kernen van Natuurpunt Waasland vzw (www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-waasland-vzw). Kruin heeft tot doel het leefmilieu in Groot-Kruibeke en in het Waasland te verbeteren, onder meer, door het organiseren van :


Kruin is actief partner in het beleid en is o.a. lid van :


Kruin bezit een actieve uilen-, poelen-, vleermuizen- en vlinderwerkgroep.
De vereniging brengt de jeugd dichter bij de natuur in het project "Kruibeke Vol Leven" in alle 6 basischolen van Groot-Kruibeke.

Overzicht werkingsprogramma 2022

De volledige agenda van onze activiteiten is terug te vinden op Natuurpunt-waasland vzw, waaronder tevens alle andere activiteiten van Natuurpunt Waasland vermeld zijn.

Door het Coronavirus heeft het Gemeentebestuur van Kruibeke gevraagd alle publieke evenementen welke indoor gehouden worden te schrappen tot een nader te bepalen datum.

Wegens de aanhoudende Corona toestand en de verplichte maatregelen om evenementen te organiseren, heeft het Kruinbestuur besloten de Algemene Vergadering van zaterdag 11 december 2021 te verplaatsen naar een latere datum, ergens in het voorjaar van 2022.
Dit omvat het ganse programma, nl. de wandeling, presentaties en de maaltijd.

Kruin wordt aangestuurd door een twintigtal kernleden.

Algemeen contact e-mailadres : info@kruin.be. (e-mails worden intern doorgezonden aan de bevoegde persoon voor verder gevolg en antwoord.

Bestuur :

dcdcdc; height: 50px;">BestuurslidFré Van Lierop
Voorzitter/Penningmeester Fernand Daniëls
Ondervoorzitter /Vogelmonitoring en -telling/
Algemene coördinatie werking Kruin
Gilbert Smet
Coördinator Uilenwerkgroep/Kruibeke Vol Leven/
Toezichter beheer Wijmenveldje
Paul Volckerick
Bestuurslid Walter Nonneman
Bestuurslid Lucia Busselot
Coördinator Facebook/
Administratie uilenwerkgroep
Paul Cassauwers
Medewerker uilenwerkgroep/Aanplantingen Dany De Ben
Opvolging en beheer materiaal Marc De Bruyn
Webmaster Pierre De Rijck

Medewerker werkgroep Vergroening Dominique Kariza
Bestuurslid Elke Massa
Kernmedewerker aanplantingen Benny Oste
Coördinator paddenoverzet Walter Van Broeck
Coördinator Dagvlinders Koen Van der Aa
Medewerker uilenwerkgroep/Aanplantingen Erik Van de Velde
Ledenbeheer Nine Van Hoyweghen
Toezichter Coninckshofke en Beverpad Pierre Van Hul
Bestuurslid Pieter Van Kerckhoven
Bestuurslid Fré Van Lierop
Conservator Marijnveld Marijn Vercauteren
Bestuurslid Peter Willekens

 

(Pagina-update : 26.01.2022)

Website-teller (vanaf 01.01.2017)
free hits