In het schooljaar 2010-2011 is er een vervolg gebreid aan het project huiszwaluwen: de kinderen van de basisscholen zijn aangesteld als zwaluwrangers!

Het project Kruibeke Vol Leven beëindigt zijn derde schooljaar in de 6 basisscholen van Groot-Kruibeke. In mei 2011 kregen de scholen elk het peterschap over een deeltje van de huiszwaluwenkolonie in Rupelmonde. Elke school kreeg een straat toegewezen waar een aantal nestjes aanwezig zijn. De kinderen mochten een bezoek brengen aan hun “petekinderen”. De zwaluwgidsen van Kruin, Freddy, Nand, Gilbert, Veerle en Roger maakten hen wegwijs en lieten hen door de telescoop naar de nestjes kijken. Tenslotte mochten de kinderen na een kleine proef hun pin van zwaluwranger in ontvangst nemen. Ze kregen ook  een oorkonde waarmee ze officieel als beschermer van de huiszwaluwenkolonie aangesteld zijn.

De zwaluwgidsen druk in de weer om de jonge zwaluwrangers klaar te stomen - Foto: V. Heyman

Steenuil en boerenzwaluw komen aan bod in het schooljaar 2011-2012.