Print deze pagina

Nieuwsbrief

Lees op deze pagina:

 


--------------------------------

Natuurinfoavond : 9 maart 2016 "Vogelzang herkennen in uw tuin + reisverslag Spitsbergen


Wie is er niet geboeid door de vogelzang in de lente? Dichters hebben er hun tanden op stuk gebeten! Maar kunnen we ze wel herkennen? Dit is het opzet van het eerste deel van onze NatuurInfoavond van 9 maart.


Wat komt er aan bod?


De courantste vogels, die we in onze tuin kunnen horen en zien, komen aan bod. De zang wordt op een speelse manier aangeleerd met tips om ze uit elkaar te houden.Tegen de pauze moet iedereen in staat zijn een 10-tal verschillende vogels te herkennen enkel op zang. De cursus is interactief en wordt gestoffeerd met prachtige foto’s (Pascal De Munck) van het gevleugeld volkje in onze tuinen.


Na de pauze geven Karin Tits en Jan Van Grimbergen een projectie met uitleg over hun reis naar Spitsbergen.


Gilbert Smet

 

>>> Terug naar het overzicht

--------------------------------

Het eerste woord ...

 

In het voorbije jaar
… 2015 ...
hebben we de handen uit de mouwen gestoken. Geen inspanning was ons teveel om de natuur in Kruibeke een duwtje in de rug te geven. Maar, en dat heeft ons enorm veel plezier gedaan, we stonden er nooit alleen voor. Met de jeugdbewegingen bouwden we bijenhotel en houtwal. Samen met VZW Zonnewende plantten we honderden struikjes in het Klein Polderke, Rupelmonde. Met de vogelvrienden maakten we op Kortbroek een strandje vrij voor de trekvogels. De wilgopslag aan de voet van de Scheldedijk verwijderen, was een ideale teambuilding voor een bedrijf. Op al de Kruibeekse lagere scholen werd er getimmerd aan voederhuisjes. Veel van deze acties werden gesteund door de gemeente Kruibeke, ANB en/of W&Z. Waarvoor dank.
Zo sturen wij een dubbele boodschap naar Parijs. Wij willen samen werken aan een wereld. Een wereld die het waard is om in te leven. Een wereld waar bezorgdheid voor de natuur een zorg is voor onze medemensen nu en hun kleinkinderen later.
Ook in
… 2016 ...
steken wij samen met jullie de handen uit de mouwen.
Het gaat jullie goed!


Peter Willekens

 

>>> Terug naar het overzicht

--------------------------------

Wij nodigen je uit voor ...

 

Vanaf 2012 is Kruin van start gegaan met een reeks natuurinfoavonden. Met deze infoavonden willen we de biodiversiteit dichter bij onze leden brengen, hen laten proeven van alles wat de natuur in petto heeft. De eerste reeks is nu voorbij en we hebben alweer interessante thema's op het menu :

  • woensdag 9 maart 2016: "Vogelgezang herkennen in je tuin"

 

Aan de hand van goede geluidsfragmenten, de geheugensteuntjes van Gilbert Smet en de prachtige foto’s van Pascal De Munck, leer je op deze avond het gezang van een tiental tuinvogels herkennen.
Na de pauze vertellen Karin Tits en Jan Van Grimbergen ons over hun reis naar Spitsbergen.

  • Praktisch :

19.30: Start aan Werfkeet GOG (Veer) Scheldelei , 9150 Kruibeke

Inkom: €2 Voor leden KRUIN/WAL en Natuurpunt

            €4 voor niet-leden

Drank aan democratische prijzen

Info Gilbert Smet:  0497/48.26.00 gksmet@skynet.be.

  • Roofvogeltelling

 

Deze winter tellen we voor de 18de keer het aantal overwinterende roofvogels op het grondgebied van Groot-Kruibeke.
Je kan aansluiten bij de volgende tellingen

Info Gilbert Smet:  0497/48.26.00 gksmet@skynet.be.

 

  • Winterwatervogeltelling (16/17 januari, 13/14 februari, 12/13 maart)


Sluit aan op onze rondes en maak kennis met onze overwinterende watervogels. Je kan best eerst contact opnemen om ons van je komst op de hoogte te stellen.

8.30: Vertrek aan kerkhof Bazel

12.00: Einde

Meebrengen: Verrekijker

Info Gilbert Smet:  0497/48.26.00 gksmet@skynet.be.

  • Overzetactie amfibieën (12 februari tot 31 maart )


Heb je interesse om mee te helpen met de overzetactie ter hoogte van Bramensdam op de scheiding tussen Bazel en Temse. Je kan best eerst contact opnemen om ons van je komst op de hoogte te stellen : zeker met kleine kinderen die willen meehelpen met de raapactie.

Ochtend en Avond

8u00 en 19u30: Vertrek aan Bramensdam Bazel

Meebrengen: laarzen, regenvest en veiligheidshesje, pillamp

Info Koen Van der Aa:  0473/73.04.03 koen.vanderaa@kruin.be.


 >>> Terug naar het overzicht

--------------------------------

De bank van ... Nand Daniels

Heb jij nooit gedacht: ‘Stond er hier maar een bank ?’ Een bank om uit te rusten, te eten … te genieten van de omgeving. Waar zou jij dan een zitbank plaatsen?

Wij stelden de vraag aan Nand Daniels,  voorzitter van Kruin.

Lang moest hij daar niet over nadenken. ‘Die staat er al! De Mosquitobank
op de Scheldedijk tussen Kallebeek en de Heirbeeksluis. Als je hierop zit, is er altijd iets
te beleven. Grazende kolganzen uit het hoge noorden, de flits van ijsvogel, een vos achternagezeten door kraaien      of het voorbijvliegen van een bruine kiekendief die wel of niet een nestplaats aan het zoeken is.

Met wat geluk zie je het bolle kopje van een zeehond in de Schelde achter je. Het landschap zelf is ook
altijd anders. De nevels in de morgen, de weerspiegeling van de ondergaande zon in de
achtergebleven plassen Scheldewater. In de herfst de kleurenrijkdom van de bossen.

Geen betere plaats om onze Polders te beleven.’


Peter Willekens

>>> Terug naar het overzicht


--------------------------------

De polders van Kruibeke van op de Schelde

Varen met de kajak op de Schelde langs de oevers van de Kruibeekse Polder is pure magie. Sinds een jaar of tien doe ik bij hoogwater regelmatig het traject Kruibeke-Temse en terug. Vroeger werd de rietkant tussen Kruibeke en Rupelmonde enkel onderbroken door een overloop aan de Oude Veerstraat, de sluis van de Barbierbeek, de afwatering en de aanlegsteiger van Kallebeek en verder een enkele afloop tussen Kallebeek en de scheepswerf van Rupelmonde. Dat is nu fel veranderd. Met het gecontroleerd overstromings- en getijde gebied is de groene rietmuur op verschillende plaatsen onderbroken door een paar forse sluiscomplexen met de nodige slikken en schoren bij hun entrée. Het varen is er niet minder avontuurlijk op geworden. In de zomer zijn de rietkanten nog altijd goed bevolkt door de kleine karekiet, maar de jongste jaren ook door rietzanger, snor en rietgors. Regelmatig verast nu de prachtige ijsvogel met zijn ‘tjii’. Door het zuiverder Scheldewater zijn de enorme aantallen watervogels (vooral eenden) wel verdwenen maar de variëteit is zeker toegenomen. Op het nieuw gevormde slik en schor rond de sluizen zijn er nu allerlei meeuwen, ganzen, eenden, reigers maar ook scholeksters, witgatjes en oeverlopers te vinden. Visdiefjes en aalscholvers in actie op Schelde zijn altijd spektakel. Vis zit er trouwens genoeg. Bij kalm weer en glad water ziet men vaak de kleine visjes boven springen op de vlucht voor de onderwaterjagers. Af en toe is er ook een verdwaalde bruinvis of zeehond in de buurt (tot nog toe zelf gemist). De Schelde is een machtige rivier met felle stroming en drukke scheepvaart. Door de sluiscomplexen en de nieuw gevormde slikken is er nu meer turbulentie in het water. Vooral bij springtij is het uitkijken geblazen voor grote draaikolken en verrassende stromingen in de buurt van de nieuwe sluizen. Veiligheid primeert bij het peddelen op de Schelde. Goede uitrusting (zeekajak, spatzeil, zwemvest!), basis peddeltechniek, uitkijken voor de scheepvaart en respect voor capriolen van de Schelde is de boodschap.

Deel uitmaken van een spectaculair stuk natuur is de beloning!


Walter Nonneman

>>> Terug naar het overzicht

--------------------------------

 

Schop, laarzen en bocagelandschap

Tijdens de herfstochtend van zaterdag 21 november voelde je de eerste koudeprik van het najaar. Ideaal weer dus om een haagplantactie in Rupelmonde op te zetten. De frisse wind liet het kouder aanvoelen dan de reële 2 graden Celsius, maar een stoer zonnetje en het nodige enthousiasme verwarmden iedereen.
Natuurliefhebbers planten erop los Het doel van deze actie was een houtkant creëren langs beide zijden van de weg die van de ringdijk naar de visclub aan de Rupelmondse Kreek loopt. VZW Zonnewende, ANB en KRUIN namen samen de schop in de hand en plantten in het klein poldertje van Rupelmonde maar liefst 450 struiken en 20 bomen. De sympathieke werkploeg van ANB had het zwaarste werk al voorbereid door de nodige plantgaten vooraf te boren. Dit maakte het werk uiteraard een stuk lichter. Dankzij het deskundige en waakzame oog van ANB boswachter Björn Deduytsche verliep alles in goede banen.
De aanplant van de hagen bestond uit meidoorn- en sleedoornstruiken. Als bomensoort viel de keuze op de zoete kers, waarvan de vruchten een lust zijn voor vogels, zoals bijvoorbeeld de wielewaal. De gevoelige jongelingen kregen een plastic koker aangemeten als extra bescherming tegen onze reeënpopulatie, die in de winter ook wel eens een zoete schors als hapje lusten. Ook schuursporen van de reeën zouden deze bomen niet overleven.
Bocagelandschap, herstel van het verleden De plantactie is een eerste stap om het klein poldertje van Rupelmonde in te richten als een heus bocagelandschap. In dit landschap van van kleine percelen omringt door heggen, floreren kleine dieren en vogels door de vele veilige beschuttingsplaatsen. Het typische
landschap van het Waasland rond 1900, vóór het afboorden met populieren z’n intrede deed. Door de mechanisatie in de landbouw ging het bocagelandschap volledig teloor.


Samen planten, samen opwarmen


De plantactie was een groot succes en bracht wel 30 volwassenen en kinderen op de been. Vooral de kinderen vonden het een voormiddag om niet meer te vergeten. Zonnewende zorgde voor een drankje en fantastisch lekkere groentesoep die iedereen van kop tot teen verwarmde. Na het planten van de laatste struik viel de regen met dikke druppels uit de lucht. Daar bleef het niet bij, toen de soep op was sneeuwde het dikke vlokken zoals in de goeie oude tijd. Het was werkelijk een topactiviteit met drie generaties die samen op een speelse manier de handen in elkaar sloegen om de natuur een handje toe te steken. Samen zetten we op deze manier in op de ontwikkeling van een echt bocagelandschap zoals in het Vlaanderen van weleer.


Gilbert Smet

>>> Terug naar het overzicht

 --------------------------------

Handen uit de mouwen voor onze rietvogels

Dat het aantal broedende weidevogels in het weidevogelgebied van Bazel Noord en Zuid tot op heden nog geen groot succes is weten de insiders zeker. Om de doelstellingen te halen voor de Vlaamse Gemeenschap en Europa dienen er dus bijkomende maatregelen getroffen te worden. Dit zijn in hoofdzaak sterk vernatten en het verwijderen van alle hindernissen waar belagers zich kunnen verstoppen. Hiervoor wordt in het gebied zelf zo veel mogelijk rietkragen gemaaid of begraasd.
Dit is natuurlijk niet zo’n goed nieuws voor onze rietvogels die het verassend goed doen in onze polders. Rietgors, Rietzanger, Cetti’s zanger, Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Roodborsttapuit, en zelfs Snor gaan in stijgende lijn. Deze soorten hebben het in het grootste deel van Vlaanderen moeilijk. Er moet hiervoor dus ook ingegrepen worden.
Om deze rietvogels een duwtje in de rug te geven, willen we in Bazel noord en zuid enkele
Rieteilandjes creëren tussen de overloopdijk en de ringgracht die het weidevogelgebied afbakent aan de Scheldekant. Riet zal er wel snel komen ... maar ook de wilgenopslag.
Op woensdag 14 oktober sloegen KRUIN en bedienden van de verzekeringsmaatschappij Vivium de handen in elkaar om wilgjes langs de voet van de dijk in Bazel Noord te verwijderen. Ondanks de aanhoudende regen hadden onze gasten niet alleen een geslaagde teambuildingsdag maar waren zij onder de indruk van de Polders van Kruibeke. Ondertussen werd de eerste stap gezet in het creëren van een duurzaam broedbiotoop voor onze rietvogels.
Maar één keer is geen keer. Daarom doen we deze een warme oproep om mee ‘wilgen te verwijderen in deze rieteilandjes en jaarlijks de helft van deze rieteilandjes maaien om nieuw riet te krijgen.

Interesse? Geef je naam door via "mailto:info@kruin.be" zodat we je op de hoogte kunnen houden.


Gilbert Smet

>>> Terug naar het overzicht

 

--------------------------------

Een glunderende KRUIN-voorzitter

Inderdaad! Wat heb je nodig om Nand te doen glunderen? Medewerking van de zes basischolen van Groot-Kruibeke. Enthousiaste kinderen met een hamertje en een schroevendraaier die een voederhuisje ineen knutselen. Geïnteresseerde leerkrachten bijgestaan door een flink aantal vrijwilligers. De plaatselijke en regionale pers. En de VZW Zonnewende die de aankoop van 250 bouwpakketjes meer dan een dikke duw heeft gegeven.


Paul Volckerick

>>> Terug naar het overzicht

 

--------------------------------

Lid worden van Kruin?

Als lid van KRUIN ben jij overtuigd dat  ….

 

… er in onze gemeente veel natuur te ontdekken is!

… onze kinderen in de toekomst moeten kunnen genieten van de open ruimte in onze gemeente!

….de natuur in onze gemeente een handje geholpen kan worden!

Deel je overtuiging met je buren, vrienden, familie,… door hen in de eindejaarsperiode een KRUIN lidmaatschap 2016 te geven.

 Stort vandaag nog € 7,00 op rekening KRUIN BE11 0012 2894 6348 met de vermelding geschenklidmaatschap 2016 + naam ontvanger. Stuur ook een mail met jouw adres en het adres van de ontvanger naar info@kruin.be . Wij bezorgen je dan de lidkaart met een eerste tijdschrift. 


>>> Terug naar het overzicht

--------------------------------

Kruinpost

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Schrijf je dan in via voor onze digitale nieuwsbrief! Eén maal per maand sturen we een e-mail rond met de komende activiteiten er in, zodat je die al kan noteren in je agenda. Mis er geen enkele van en schrijf je nu in!

--------------------------------Interessant artikel te melden ?


Als u een interessant natuurweetje te melden heeft kan u dit steeds doormailen naar

Bedankt alvast.


>>> Terug naar het overzicht

--------------------------------