Print deze pagina

Het ARGEX gebied 10 jaar later

Vele Kruinleden herinneren zich zeker ons project om een verbindingsgebied te creëren tussen de Schiphoekpolder, met het kasteelpark van Altena en het open ontginningsgebied van Argex. Dit strekt zich namelijk uit tussen de Warandestraat, Hollestraat, KMO zone aan de Burchtstraat en Haagstraat en de Heirbaan - Vossestraat en Galgestraat.
In samenwerking met Argex, Kruin, Wielewaal (nu Natuurpunt-Wal) en Kruitem werden honderden meters houtkant, hagen, bomenrijen en bosjes aangeplant.
Na de verwezenlijking werd door Kruin een folder uitgegeven die dit initiatief en de natuurwaarde van dit gebied toelicht. Als uithangbord werd Patrijs en Steenuil als broedvogel aangehaald. Als wintergast waren het de Wulpen die de show stalen.

We zijn nu 10 jaar later! Wat is er van ons gebied geworden?
De hagen en houtkanten zijn prachtige natuurlijke linten in het open landschap van weleer. Ze bereiken hoogten van meer dan 3 m en een breedte van 2 tot 3m.
De bosjes aan de Haagstraat (zie foto) en Heirbaan zijn uitgegroeid tot dichte weelderige schuilplaatsen voor bosvogels, zowel als broedplaats en als overwinteringsplaats. Zo kwamen tijdens de voorbije winters Houtsnippen hier hun toevlucht zoeken. Grote groepen vinkachtigen, zoals Vink, Keep, Putter en Kneu vinden dan weer hun voedsel in de bessen en nootjes van ons inlands struiken areaal.
In de lente leken deze ongeschoren hagen en houtkanten zo geknipt uit Voerstreek of Vlaamse Ardennen, en dat op enkele kilometer van Kruibeke dorp of industrie. De sleedoorn, meidoorn en wilde rozen tooien overhand met hun overweldigende bloei het landschap in een prachtig natuur decor. 
Zo herbergt de open landbouw vlakte nu een overvloed aan kleine zangertjes, zoals Zwartkop, Grasmus, Tjiftjaf enz.

Wat is er van onze "uithangbord"-soorten over gebleven?
De Steenuil werd vorige winter nog in dit gebied waargenomen. Hij doet het alvast goed met minstens 3 broedparen.
De Wulpen zijn de laatste winter met aantallen van 50 tot 100 geregeld waargenomen, foeragerend op de weiden en achtergebleven maïsstoppels.
Alleen de Patrijs werd de laatste jaren niet meer gezien. Wat bewijst dat houtkanten zeker nodig zijn als schuilplaats, maar dat ze vooral ook nood hebben aan natuurlijke onbespoten akkerranden met veel bloemrijke bermen die veel insecten kunnen bergen. Dit is nl. het onontbeerlijke voedsel van hun jongen.

Wat is er nieuw?
Reeds enkele maanden worden er reeën waargenomen die zich vanuit de bossen van de kleiput door het kleinschalige landschap bewegen. Ook de vos is reeds in het gebied verschenen.

De toekomst!
De noordelijke kleiput werd volledig ontgonnen en men is momenteel gestart met de baggermolen. De ontginning, richting Haagstraat is begonnen. Deze ontginning zou voor een periode van ongeveer 15 jaar zijn. Hierdoor zijn er jammer genoeg een aantal hagen verdwenen. Maar dat wisten we op voorhand. De noordelijke bosrand van 15 m breedte is deels weggegraven voor de laatste ontginningen aan de Heirbaan. Argex heeft echter beloofd om deze terug aan te planten van zodra de werken daar zijn beëindigd. Ondertussen kan het merendeel van de hagen en knotbomen verder ontwikkelen. Elk jaar, waar natuur en biodiversiteit toenemen in welk gebied ook, betekent winst.
Gilbert