Print deze pagina

Artikel GVA 2 april 2010

01/04 Er wacht de zwaluwen in april een warm welkom wanneer ze uit wintervakantie terugkeren naar Rupelmonde. Aan het gemeentehuis werd gisteren het eerste nestkastje gehangen. Dat past in een campagne om de zwaluwpopulatie te redden.

Het gaat niet goed met de zwaluw in het Waasland. De populatie liep in dertig jaar tijd met 90 procent terug. Minder insecten door het gebruik van pesticiden en het verdwijnen van landbouwbedrijven zijn de oorzaken. Zwaluwnesten worden ook vaak vernield omdat de vogels uitwerpselen met zich mee brengen.

Rupelmonde vormt een uitzondering. Bijna alle huiszwaluwen op het grondgebied van Krubieke broeden op en rond het marktplein van Rupelmonde. Het is de grootste kolonie in de streek.

Van de 30 huiszwaluwnesten in Groot Kruibeken hangen er 27 in Rupelmonde en 3 in Bazel. Ook de andere types van zwaluwen - de boere-, gier- en oeverzwaluw - doen het hier nog redelijk goed.

Toch krijgt de huiszwaluw het ook in Rupelmonde steeds moeilijker. De terreinen van de vroegere scheepswerf worden volgebouwd en gaan dus verloren als broedlocatie.

Het verdelen van de kunstnestkastjes moet hier soelaas bieden. “We hangen ze aan woningen die ons geschikt lijken en telkens naast bestaande nesten. Kolonies groeien vaak daar waar al nesten hangen”, zegt Freddy Moorthamer van Kruibeeks Natuurbehoud (Kruin) vzw.

Adoptie

Kruin startte samen met Zonnewende de campagne 'Kruibeke vol leven' op. Die wil in samenwerking met de zes Kruibeekse lagere scholen de biodiversiteit in de gemeente behouden. De aandacht voor de zwaluwen vormt daar een onderdeel van.

“Elke klas kan een straat adopteren, waar zwaluwen nestelen. Dat houdt in dat ze dan in klasverband onder leiding van een zwaluwgids de nesten kunnen gaan bekijken. We laten ze ook de tentoonstelling in de getijdenmolen zien. Die loopt nog tot 31 oktober”, aldus nog Freddy Moorthamer.

Koen Dewanckel