Print deze pagina

De boomklever

Als men een vogel tegen een boomstam ziet lopen met zijn kopje naar beneden zal het zeker een boomklevertje zijn. De Boomklevernaam klever heeft hij dus te danken aan deze acrobatische stunt. Hij is de enige vogel die dit kan realiseren. Zijn naam draagt hij met ere en niet alleen omdat hij precies aan de bomen kleeft. Wanneer hij de nestholte van een grotere vogel overneemt, zal hij de opening met leem en speeksel ( dat later hard wordt) verkleinen zodat hij en zijn partner er alleen doorkunnen. Een maatregel om zijn jongen te beschermen: een zeer merkwaardig vogeltje en toch voor velen onbekend.

Men kan de boomklever aantreffen in loof- en naaldbossen, maar ook in parken en grote tuinen met Boomkleveroude bomen. In Nederland en België zijn ze talrijke broedvogels. Ze blijven 's winters in hun woongebied en komen dan ook vaak in de nabijheid van mensen. Met uitzondering van Ierland en de noordelijke delen van Scandinavië komen ze in gans Europa voor. Omdat de klever, wat gedrag en grootte betreft, tussen de mezen en spechten instaat, wordt hij ook wel eens spechtmees genoemd.

In het voorjaar klinkt zijn roep, een glashelder "theuh theuh theuh. Hun lokroep als sit sit of twiet twiet. En nu uitkijken naar dit leuke vogeltje .
Roger