Print deze pagina

Dagboek van de inventarisatietochten in het GOG-KBR

15 april: April toont z'n grillen. Kruibeke kreunt onder onweer maar in Rupelmonde is 't nog droog. Vanaf de Dijkstraat trekken we naar één van de grote buitendijkse schorren tegenover de Rupelmonding. Langs de dijk vallen de gele stuifmeelrijpe bolle kruinen op van de Amandelwilg. "Wilgen" zijn een studie apart, vormen regelmatig plaatselijke hybriden, maar deze is toch goed herkenbaar aan de mannelijke bloemen met drie meeldraden en aan de amandelbruine kleur onder de afbladerende bast. Verder op de dijkrand herkennen we Heggenwikke aan de typisch eivormige deelblaadjes, Ringelwikke met z'n fijn geveerde bladeren en we "ontdekken" onze eerste RodeLijstsoort (zoals vermeld in het vegetatierapport van INBO - 2002) nl de Gevlekte rupsklaver, Medicago arabica, goed herkenbaar aan het drietallige zwartgevlekte "klaverblad". Toch een speciaal plantje, in de loop der tijden adventief in onze streken terecht gekomen vanuit het nabije Azië (Medicago = uit het land der Meden; arabica: dat spreekt voor zich!). Ooit stond er op de rechteroever een wolfabriek. Vermoedelijk is dit plantje via zaden meegebracht, vastgehaakt in schapenwol uit Klein-Azië. Terwijl de Koekoek ons constant toeroept vanuit de polder, alsof hij wil zeggen dat we onze eieren in een ander nest moeten gaan leggen, zetten we in het schor een transect uit (een doorsnede) van ongeveer 100 m, vanaf de dijk tot aan de breukstenen op de Scheldeoever. We zien de dynamiek van de geulvorming door het hoogtijwater in het schor, de vorming van kale sliklagen, de licht verhoogde oeverwal langs de geul en de opmerkelijke vegetatieverschillen tussen de dijktaluds en het schor. We gingen voor de Dotterbloem en we vonden ze, mooi in bloei, op de zompige plekken in het schor. Zomaar Dotterbloem?, neen, de Spindotterbloem, Caltha palustris var. araneosa, echt ééntje van bij ons! Ze komt alleen voor in de zoetwatergetijdenzone van het Scheldebekken en goed te herkennen aan de bloeistengels die verdikte, gevulde knopen hebben met een elleboogvormige knik.

Volgende dag

Spindotter - Foto: V.Heyman