Print deze pagina

Dagboek van de inventarisatietochten in het GOG-KBR

29 april: Onder een loodzware deprimerende hemel trekken zeven dapperen terug naar de Kooi in Bazel. Freddy vertikt het om regengerief mee te nemen, hij zal er nog spijt van krijgen! Ons doel is om een plantenopname te maken in een kwadrant van het Elzenbroekbos volgens de combinatiemethode van Braun-Blanquet, d.w.z. dat we niet alleen de aanwezige soorten noteren maar ook een kwantitatieve inschatting maken van hun aanwezigheid, dus hun "bedekkingsgraad" op een bepaald oppervlak. Het is een goed voornemen maar aan de kasteelvijver blijven we reeds hangen aan een verrassend mooie kraag oevervegetatie met Gele lis, Hangende zegge, Grote en Kleine lisdodde. In de berm achter de parkwijk herkennen we nu duidelijk de Grote bevernel. De omgewoelde grondhopen aan de voet van de ringdijk bezorgen ons "DE ONTDEKKING" van de dag: een fleurige bos Moerasandijvie, Senecio congestus, een stevige welriekende, donzig ogende composiet met gele bloemhoofdjes. Een totale verrassing! Het is een soort die lang totaal onbekend is geweest in onze streken en her en der is opgedoken op verstoorde terreinen waar grote grondwerken gebeuren, droogleggingen enz... In de Kooi vinden we Groot heksenkruid, een typische bosplant van schaduwrijke bosbodems, die regelmatig ook opduikt in parken en beboste groenzones. De loodzware hemel breekt in stukken uiteen en gutst in pijpenstelen naar beneden. Plantenvrienden zijn een hecht en solidair ras en de paraplu van één van de tochtgenoten behoedt de Freddy voor een kloddernatte terugtocht! Koppig als we zijn kiezen we toch nog een kwadrant van 10x10 m in het Elzenbroek en maken onze plantenopname zoals vooropgesteld. René slaagt erin om op een doorweekt vodje papier met potlood de nodige notities te maken, en dan druipen we (letterlijk) af!

Droog en wel thuis geeft de verwerking van de "bosopname" een karakteristiek beeld van het "Moeraszegge/Braam-Elzenbroekbos" dat typeert voor de natte Elzenbossen in de Kooi: een duidelijke dominantie van Moeraszegge en Zwarte els, begeleid van wilgen, Moerasspirea, Braam en Hop, en in de ondergroei Smeerwortel, Gele lis, Koninginnekruid, Groot heksenkruid en een enkele Pinksterbloem. We noteren 72 soorten.

Volgende dag

 

Moerasandijvie - Foto: F. Moorthamer