Print deze pagina

Dagboek van de inventarisatietochten in het GOG-KBR

Begin mei, mooi lenteweer, ik trek zelf de polder in om foto's te nemen en de polder in al z'n facetten te filmen. Dit is zonder meer een "historisch" moment: de fraaie plekjes van de polder zoals hij eeuwenlang is ontwikkeld, de grondige ingrepen door de werken, de afwerking van de ringdijk, bouw van sluizen, rooien van bomen, weilanden die onbegraasd hun gang gaan en vol staan met boterbloemen, Grote en Geknikte vossenstaart. In een weiland tussen de ringdijk en de Kruibeekse kreek vind ik fraaie populaties van Ruige en Tweerijige zegge, terwijl de Koekoek constant voor het achtergrondkoor zorgt, enkele Nijlganzen met rauwe kreten opvliegen en de Canadese ganzen?... die blijven onverstoord en snaterend zitten en bekijken me reikhalzend als een vervelende lastpost! In de buurt van de Moerasandijvie vind ik ook nog Wilde reseda, ook nog zo'n pionier van verstoorde gronden. En op 6 mei hoor ik nabij de kreek de vrolijke, steeds weer herhalende zang van de Wielewaal! In de Bazelse kreek zitten drie Roodwangschildpadden onbeschaamd te zonnen op een boomstammetje. Misschien zijn ze ooit als aaibare kermisgadget in een aquarium terecht gekomen, maar het zijn wraatzuchtige rovers, "exoten" zoals de Japanse duizendknoop en de Reuzenbalsemien. ‘k Ben benieuwd hoe de de krachtige natuurpotenties van onze polder zullen wedijveren met deze ongenode gasten!

Volgende dag

Wielewaal - jaarlijkse gast in de polder