Print deze pagina

Dagboek van de inventarisatietochten in het GOG-KBR

13 mei: Zalige lenteavond, zeven plantenvrienden komen bijeen op de parking aan het veer van Kallebeek. Het zou vooral een "Flora"-oefening moeten worden langs de wegbermen van de Lange gaanweg en de Parijs-Roubaix-kasseien van de Blauwe gaanweg. Maar zover zouden we niet geraken! Op amper 300m langs het Fasseit noteren we 110 soorten planten! Op het brede dijktalud langs Kallebeek hebben we direct onze handen vol met Grote klaproos, verschillende ooievaarsbekken (Geranium), een verwilderde Malva, een opvallend grijsgroene donzige toef van Zachte wikke, Zwart knoopkruid en ook RodeLijstsoort Gevlekte rupsklaver vindt hier z'n vaste stek. Het Fasseit is de zuidelijke zandstock van het GOG. Er is een steile zandwand aangelegd en daar vliegen constant Oeverzwaluwen af en aan. Op de vlakke stukken draaien Kievitten hun vrolijke pirouetten. En op de uitloper van de zandwand zit een Steenuil, als versteend, roerloos op uitkijk. Mooi, toch!

Op de omgewoelde gronden aan de rand van de zandstock vinden we tal van pionierplanten, zelfs een verdwaald Kruipend zenegroen, en op een drooggevallen zandige plek vinden we terug de Moerasandijvie, tweede vondst voor KBR in twee weken tijd! Ik hoop heimelijk in de gracht langs de Lange gaanweg de Zwanenbloem terug te vinden, die ik daar jaren geleden prachtig in bloei vond, maar tevergeefs! Ergens in de polder moet deze prachtige plant nog wel eens opduiken.

De omgeving van Kallebeek zal nog grondig veranderen, de zandstock is sowieso tijdelijk en als het Fasseit wordt ontpolderd krijgt het een GOG-dijk om zich heen gebouwd. Deze plantenopname is dus een momentopname, nuttig als Flora-oefening (en er wordt nogal wat afgediscussieerd op zo'n plantenwandeling!). We merken hier ook hoe snel, krachtig en dynamisch "natuur" ingrijpt in wijzigende condities, hoe planten, insecten, vogels elke opportuniteit aangrijpen om een plekje te veroveren en voor nakomelingen te zorgen. De zaden van de huidige pioniers zullen moeten concurreren met de nieuwe omstandigheden ... maar zo zit natuur in mekaar! Het zal boeiend zijn om onze waarnemingen van vandaag te toetsen aan de potenties van morgen!

De volgende dagen trek ik terug met de camera naar 't Fasseit om de oeverzwaluwen te filmen en de souplesse van die akrobaten verbaast me eens te meer! Langs de oude Scheldedijk langs 't Fasseit (de "bultendijk"), vanaf de markante Linde met Mariakapelletje, ligt nu een brede zandige werfweg. In de steile rand zie ik een twintigtal nestgaten van oeverzwaluwen en ze vliegen gestaag in en uit. Op werkdagen bulderen daar zware dumper-vrachtwagens over die weg. Hebben die beestje daar dan geen last van?

Volgende dag

Oeverzwaluw