Print deze pagina

Dagboek van de inventarisatietochten in het GOG-KBR in 2009

In nauwe samenspraak met W&Z en de vegetatiedeskundigen van INBO zijn we in maart gestart met een kalender van plantentochten om enerzijds te inventariseren, anderzijds een monitoring op te zetten om de snel wijzigende omstandigheden op te volgen en te zien hoe de vegetatieontwikkeling daarop reageert. Het zijn alvast reeds enkele boeiende tochten geweest met verrassende waarnemingen!

21 maart: de lente begint zoals het hoort: zonnig & zacht. 4 plantenvrienden komen opdagen. Vanaf sporthal Dulpop, langs de kasteelvijver van Wissekerke, achter de parkwijk door, naar de Kooi. Onze hersenkronkels al snel gepijnigd om ontkiemende planten te herkennen aan het eerste paar ontluikende blaadjes... 't is allemaal zo simpel (soms) als z' in bloei staan maar planten "vegetatief" herkennen, géén sinecure! Het was op dat vlak dus alvast een boeiende botanische oefening! In de berm van de Verkortingsdijk staan we lang in onze grijzende haren te krabben bij frele kiemplantjes met twee lancetvormige blaadjes; het deed denken aan het ontluiken van "peekes" in de tuin. En ja, iets verder ontwikkelde plantjes met geveerd blad geven uitsluitsel: zo begint Fluitenkruid, een broertje van de Wilde peen en de gecultiveerde "karotten"! Terwijl we aan de ringdijk in de rommelige grondhopen speuren naar opkomende Harige wilgenroosjes, Kattenstaart, Wolfspoot en Watertorkruid, merken we tegen het azuur van de lucht een vrouwke Sperwer.
In de Kooi richten we onze aandacht op diverse kiemplanten en rozetten zoals Helmkruid en Sint-Janskruid, in een slootkant merken we reeds bladrozetten van Pinksterbloem en dieper in het bos een ferme horst van Pluimzegge, één van de doelsoorten waar we verder naar uitkijken in de moerassige, biologisch waardevolle Elzenbroekbossen. We noteerden 106 planten.

Volgende dag

Sperwer