Print deze pagina

De gierzwaluwen in de Getijdenmolen

Het volledige verhaal: Er is nu ook een filmversie beschikbaar op DVD. Je kan ze bestellen bij .

Gierzwaluwen: je ziet ze in de zomer acrobatisch vluchten uitvoeren boven de dorpskernen om insecten te vangen. Ze doen alles in de lucht: slapen, paren, eten,... behalve hun jongen grootbrengen.

Dat gebeurt in een holte onder oude daken. Vorig jaar met de inventarisatie hebben we een gierzwaluwnest ontdekt in de getijdenmolen in Rupelmonde. Dit jaar hebben we een, door Zonnewende gesponsorde, webcam in het nest geplaatst.
Op vrijdag 14 mei was het koppel al aanwezig in het nest en was er al nestmateriaal verzameld. (de foto hiernaast is van 17 mei) We zijn regelmatig terug gaan zien en beelden opgenomen, maar van eitjes was er tot 5 juni nog geen sprake. We konden de vogels wel goed zien binnenvliegen in het nest. In het begin hadden ze wat moeite bij het aanvliegen en hoorden we de tik tegen de muurplaat maar nadien ging het geluidloos.

Op woensdag 9 juni was het eerste eitje aanwezig (zie foto hieronder) en zaten vader en moeder beiden op het nest. Een ander koppeltje gierzwaluwen vloog rond de getijdenmolen, al sjirpend. Telkens ze het nest van "ons" koppel aantikten, sjirpte "ons" koppel uit volle borst, om aan te geven dat het nest bewoond was! Het andere koppel was blijkbaar wanhopig op zoek naar een nestplaats, want door het raam zag ik ze steeds aanvliegen op een spleet aan de dakgoot (ze gingen zelfs even aan de dakgoot hangen) van het tegenoverliggend huis. Helaas raakten ze er niet in. Hopelijk hebben ze toch nog een geschikt nestje gevonden!

Op vrijdag 11 juni lagen er 2 eitjes in het getijdenmolennest. Vader en moeder waren op jacht. En op zondag 13 juni zat moeder gierzwaluw te broeden op haar eitjes.

Op vrijdag 1 juli zijn de eitjes waarschijnlijk uitgekomen. Toen waren de kleintjes voor het eerst te zien! De moeder blijft nog op de kleintjes zitten, waarschijnlijk om ze warm te houden want de beestjes hebben nog geen pluimpjes. Maar toch worden ze dag na dag groter en kan je ze beter zien. De kale jongen krijgen geleidelijk aan hun pluimpjes en beginnen er als kleine cactusjes uit te zien. Stilaan krijgen ze ook meer en meer de vorm van echte gierzwaluwen!

Op vrijdag 16 juli beginnen de oogjes van de 2 jonge gierzwaluwen open te gaan. Ze beginnen nu ook wat meer rond te kruipen.  En op 27 juli komen de vleugels reeds voorbij de staart. De beestjes doen nu ook al gymnastiekoefeningen met de vleugels. Binnenkort moeten ze immers aan hun eerste lange reis naar het zuiden van Afrika vertrekken.

Eén van de ouders is reeds vertrokken tussen 24 juli en 27 juli, samen met de meeste andere gierzwaluwen van de Rupelmondse kolonie.

's Avonds op 10 augustus zit één van de 2 jonge giertjes aan de uitgang van het nest. Blijkbaar begint de lokroep om te vertrekken toch luider te klinken, want het beestje zit wel heel dicht bij de uitgang deze keer. Om 21u33 tijdens een poetsbeurt van het ene jong door de moeder, verlaat het andere jong het nest.

De volgende morgen, op 11 augustus om 6u30 zit het overgebleven jong nog samen met de moeder op het nest, maar 's avonds om 20u10 is het nest leeg... de grote reis is begonnen! Op de opnamen kunnen we zien dat het laatste jong, na lang treuzelen, om 9u10 het nest uitvliegt, het grote avontuur tegemoet! Zo rond 10u komt de moeder nog terug op het nest, met een krop vol eten. Ze blijft een poosje op het nest zitten terwijl ze het eten zelf binnen speelt. Na ongeveer 20 minuten verlaat ook zij het nest, haar partner en de jongen achterna!

Hopelijk zien we hen volgend jaar terug!