Print deze pagina

De Kruibeekse trektelposten

Het tellen van trekvogels wordt steeds populairder in Europa en ver daarbuiten. De Kruibeekse polder, of "het toekomstig GOG" blijft daarin niet achter! Zowel in het voorjaar als in het najaar worden op onze, inmiddels officieel erkende, telposten te Bazel en Kruibeke tellingen uitgevoerd. De resultaten van die tellingen worden telkens verzameld en opgeslagen, kijk op: “www.waarnemingen.be”, onder gebied "Kruibeke".

Voor zulke tellingen is het belangrijk bij het eerste ochtendgloren op de telpost aanwezig te zijn. Bij de aankomst wordt het nodige schrijfgerief en kladblok bovengehaald. Met de verrekijker in de hand en de telescoop opgesteld zijn we klaar voor de eerste waarnemingen. Buiten een gezellige knabbel en babbel is het vrij stil op de telpost. Er wordt zeer aandachtig geluisterd om vooral ook schaarse of zeldzame vogelsoorten niet alleen te kunnen zien maar ook te horen. Mooi weer is niet altijd een garantie om veel trekvogels te zien. Dikwijls is er zeer goede trek bij zwaar bewolkt en winderig weer.

De najaarstrek is al even aan de gang: van eind juli met de eerste waadvogels en augustus met waadvogels, ooievaars en zwaluwen. September en oktober zijn de piekmaanden voor tal van vogelsoorten met zangvogels, lijsterachtigen, leeuweriken, roofvogels en ganzen. In het voorjaar staan we te tellen, telkens op zaterdagochtend, van half maart tot 10 juni in Bazel op de Scheldedijk op 10 minuten wandelafstand van Kallebeek. Je komt ons daar gegarandeerd tegen!

In het najaar staan we opgesteld op de Scheldedijk op het einde van de Oude Veerstraat (Kapelbeek, bezinkingsput) te Kruibeke en wordt er geteld, eveneens op zaterdagochtend, van begin augustus tot 10 november. Wie dit spektakel wil zien, is zeker welkom!

De telling is volop aan de gang! (foto: Johan Colman)

Johan Colman