Print deze pagina

Drie Beken: nieuws

Hoe is't gods mogelijk?!

 

Dit is een uitspraak die je veel hoort in de volksmond in onze streken...
Ook ik heb dit tegen mezelf gezegd toen ik onlangs ging wandelen in het Driebekengebied in Bazel. Ik wist dat er werken aan de gang waren in de Portugezenstraat en dat de omleiding dwars door het valleigebied van onze drie beken: de Barbierbeek, Kleine Pismolenbeek en Groendambeek werd geleid. Of dit al niet erg genoeg was en er geen ander mogelijkheid voorhanden was, stelde ik vast dat de bermen van de Oude Kerkstraat en de Groendam volledig vernield zijn. Men heeft van deze rustige fiets- en wandelwegen, waarlangs de fietsroute loopt van het fietsroutenetwerk en die in verschillende toeristische folders van Oost-Vlaanderen, Europa en de gemeente Kruibeke staan, een brede autosnelweg gemaakt... overal is de weg verbreed tot bijna in de beken. De bermen die sinds de middeleeuwen onaangeroerd bleven; liggen nu onder een dikke laag asfaltgrind of welke smurrie het ook moge wezen. Hoe is dit mogelijk? Waarom ziet geen enkele overheid toe op wat in dit waardevolle gebied op vlak van natuur, geschiedenis en landschap gebeurt... wie zal hier zijn verantwoordelijkheid nemen en deze bermen herstellen ? Ik ben benieuwd. Wellicht past hier ook nog de spreuk: "het is godgeklaagd". Dit gebied waar gerooide bomen zelden of nooit worden vervangen door jonge exemplaren en waar sluikstorting wekelijkse kost is, wordt weeral zwaar belast. Jammer, echt jammer!
Richard Timmerman