Print deze pagina

Een "lichtend" voorbeeld!

Voor de 14de maal werd dit jaar op zaterdag 28 maart 2009 de Nacht van de Duisternis georganiseerd. Dit is een sensibiliseringsactie voor het inperken van lichtvervuiling en lichthinder. Nog teveel klemtoonverlichting (op monumenten en gebouwen) en straatverlichting is niet efficiënt. Hierdoor komt zeer veel van het licht terecht waar het niet hoort (vooral de atmosfeer, zie de nachtfoto's van België op internet), veroorzaakt onder andere verblinding (gevaar voor het verkeer) en is een enorme energieverspilling. Door deze sensibiliseringscampagne willen de Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder vzw en de werkgroep lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde iedereen, zowel burgers als overheden, sensibiliseren om efficiënt met verlichting om te springen. (Lichthinder is ook opgenomen in de milieuwetgeving van Vlaanderen, de Vlarem)

Sinds 2002 doet de gemeente Kruibeke ook mee. In het Fusietje stonden dit jaar bij de aankondiging zeer goeie tips:

  • Verlicht van boven naar beneden: dit brengt minder licht in de atmosfeer
  • Kies een armatuur met goede afscherming: zo gaat minder licht verloren naar boven
  • Kies voor gerichte aanstraling, in plaats van alles in het licht te doen baden
  • Hou het lampvermogen zo laag mogelijk
  • U kan de opritverlichting ook vervangen door reflectoren!
  • Gebruik een tijdsschakelaar bijvoorbeeld voor reklameverlichting
  • Gebruik bewegingssensoren: dan brandt het licht enkel wanneer u het nodig heeft!
  • Gebruik spaarlampen: hierdoor bespaart u ook nog eens op energie en beperkt u de energiefactuur.

 

Lichtinbraak Grondspots: kijk waar het licht valt!

 

Met zulke tips mag je toch wel verwachten dat de gemeente ze ook toepast! Niets is echter minder waar! Je moet op een mistige of regenachtige avond na zonsondergang eens naar de verlichte kerktorens kijken: de lichtstralen van de spots schieten voorbij het gebouw, de lucht in. En na 23u wordt deze verlichting niet gedoofd, is dat geen verspilling? Op het Astridplein in Bazel zijn de laatste jaren nieuwe armaturen aan de gevel geplaatst, de zogenaamde "zandlopers". Als ze branden krijg je een verlichtingseffect in de vorm van een zandloper. Met de lichtstraal naar de grond gericht is niks mis, maar de straal naar boven verlicht alweer grotendeels de hemel. En dat de gemeente hier wel degelijk een voorbeeldfunctie heeft, is duidelijk te zien want deze verlichting wordt meer en meer ook door burgers aan hun gevel geplaatst. Nog op het Astridplein wordt de mooie grote lindeboom onderaan aangestraald door een 4-tal grondspots. De boom is wel een "monument" maar heeft hij verlichting nodig 's nachts? De meeste levende wezens hebben een dag-nachtritme nodig, dat is sinds miljoenen jaren zo. Dit ritme overhoop halen betekent verstoring van de gezondheid. Misschien is dit wel de reden dat de boom treurt?!

De zogenaamde "zandloperverlichting" in Bazel

De gemeente faalt niet enkel in de sensibiliseringsaktie maar ook met het milieubeleidsplan op het vlak van lichthinder en -vervuiling. In het milieubeleidsplan van Kruibeke zijn vrij duidelijke beleidsmaatregelen opgesomd voor de aanpak van lichthinder. Er staat onder andere letterlijk in dat je een klacht kan indienen bij de politie of milieudienst als je in je omgeving lichthinder vaststelt. Ook dat blijkt praat voor de vaak te zijn, probeer het maar eens! Je wordt vriendelijk verzocht een advocaat te nemen en een rechtszaak te beginnen tegen degene die lichthinder veroorzaakt.... Nochtans moet de milieudienst zelf de klacht noteren en een PV laten opstellen.

Lichthinder is, van alle milieuovertredingen, nog het gemakkelijkst aan te pakken. Dikwijls volstaat het al een lamp anders te richten of af te schermen. De gemeente heeft op eigen aanvraag in 2005 een inventaris van alle klemtoon- en sportpleinenverlichting laten opstellen. In dat rapport is voor elk armatuur in de gemeente duidelijk opgegeven of het lichtvervuiling of lichthinder veroorzaakt, ook voor de toen reeds aanwezige "zandlopers". Toch schijnt men sindsdien nog steeds niet te weten hoe er efficiënt kan verlicht worden. Kwestie van te vinden waar de lamp (efficiënt) brandt!

Heb je vragen over lichthinder en lichtvervuiling dan kan je steeds terecht bij Veerle Heyman,

Meer informatie vindt je op de site van EMIS (Energie en Milieu Informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest) of  zoek op "lichthinder".