Print deze pagina

... en die wespendief kwam weer!

Mannetje wespendief - Foto: Johan Colman

De wespendief is een roofvogel die er uit ziet als een buizerd maar met een langere staart en een klein kopje, zoals een duif. Hij overwintert in West Afrika. Normale verblijfsduur in onze contreien: periode half mei – begin september. Hij voedt zich voornamelijk met wespenlarven, die hij uitgraaft. Doortrekkers worden regelmatig op onze trektelpost in de polder waargenomen.

Mannetje wespendief - Foto: Johan Colman

Het heeft dit jaar heel lang geduurd voor we hem of haar terug zagen: “de wespendief“. Het was zeker al een stuk in juni maar vanaf dan werd hij regelmatig opgemerkt tijdens zijn foerageervluchten vanuit de wijde omgeving, soms met een stuk wespenraat in zijn klauwen en dook hij steeds naar dezelfde omgeving in het elzenbroek. Toen de canada populieren eind juli rond de Rupelmondse kreek plots gekapt werden sloeg de schrik ons om het hart. Na een grondige communicatie met ANB (Agentschap Natuur en Bos) bleek die angst voorbarig en werd ons duidelijk dat er geen populieren in de verre omgeving van het nest, ook niet in de toekomst, zullen gekapt worden. Op verzoek van ANB kon Dirk zelfs de juiste nestplaats in kaart brengen, geen sinecure tussen al die grachten /netels / riet en veel, heel veel muggen. Half augustus bracht onze schuwe vogel nog steeds raten naar het nest en 23 augustus werd één van de adulte vogels samen met zijn jonge vogel in de omgeving van het nest gespot. Dit is het derde jaar op rij dat de Bazelse polder de eer te beurt valt om deze zeldzame prachtvogel een rustige broedplaats te verzekeren. Daar zijn we wel een heel beetje fier op. Wij hopen hen natuurlijk volgend jaar terug te mogen ontvangen.

Ter vergelijking: een buizerd (in Rupelmonde) - Foto: V.Heyman