Print deze pagina

Er zit leven in... "Kruibeke Vol Leven"!

We zijn momenteel reeds bezig aan de 3e actieperiode van ons project rond “biodiversiteit” in onze gemeente. Door de nauwe samenwerking met de basisscholen vallen deze actieperiodes telkens samen met een schooljaar.

Onze uitgangspunten bij de start in 2008 waren om in opeenvolgende jaren aandacht te geven aan bepaalde doelsoorten, bvb zangvogels in de winter, huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw, steenuil, amfibieën enz… We gaan daarvoor te werk volgens een doeltreffende methode:

  • Inventariseren & gegevens verzamelen om idee te krijgen van de toestand in onze gemeente
  • onderzoeken welke concrete stappen kunnen ondernomen worden
  • actie opzetten
  • samenwerking met de basisscholen, o.a. door gepast lesmateriaal aan te reiken dat overeenkomt met het leerplan rond wereldoriëntatie & natuur.

Vorig jaar hebben we onze aandacht gericht op de verschillende zwaluwensoorten, aanwezig in onze gemeente en er zijn gedetailleerde inventarisaties gebeurd, die trouwens verder elk jaar worden herhaald. Dit schooljaar gaan we verder met de zwaluwen-actie, méér toegespitst op de boerenzwaluw.

En… er komt ook een totaal nieuw element bij: “WE GAAN INTERNATIONAAL !!!”

Onze boerenzwaluwen trekken in ons najaar naar Zuid Afrika om daar van de plaatselijke zomer te genieten en energie op te doen om in het voorjaar terug naar hun vertrouwde nestplaatsen bij ons terug te keren. De schoolkinderen van de basisscholen hebben zoals vorig jaar wenskaarten getekend en geschreven om de zwaluwen “goeie reis” toe te wensen op hun verre tocht naar warmere oorden in het zuiden. (Klik hier voor de fotoshoots)

We zouden nu ook graag willen opvolgen hoe ze ginder worden onthaald, of er aandacht wordt gegeven aan biodiversiteit en natuur in ’t algemeen, en op welke manier… Het opzet is om een vorm van correspondentie (liefst elektronisch, via mail, internet enz…) op te zetten tussen onze scholen en het basisonderwijs in Zuid Afrika. De eerste contacten worden gelegd nog voor half december, wanneer aan de andere kant van de evenaar de zomervakantie begint!

Het is alvast een grote uitdaging om zo’n uitwisseling en communicatie op gang te brengen !

Via internationale organisaties zoals Birdlife South Africa, hebben we intussen reeds vergevorderde contacten met plaatselijke scholen en leerkrachten, met name in Chilanga en Lusaka, Zambia en in  Manzini, Swaziland.

Dankzij de huidige communicatiesystemen en méér nog door de inventiviteit van onze medewerkers en de vlotte samenwerking met de scholen mogen we terecht zeggen: “Dit is een kleine stap voor ’n mens, maar een grote stap voor ons project!”

Klik hier voor de fotoshoots