Print deze pagina

Gierzwaluwen in de getijdenmolen 2011

Ook in 2011 komen de gierzwaluwen broeden in de muurholte in de getijdenmolen te Rupelmonde. Sinds het weekeind van 7 en 8 mei is het koppeltje terug op het nest. Hiernaast een foto van beide gierzwaluwen op 9 mei 2011.
Op 25 mei wordt het eerste eitje gelegd. Het broeden zal pas starten als alle eitjes (2 tot 3) gelegd zijn.
Het tweede eitje is gelegd op 27 mei. Vermits er nog niet met broeden gestart wordt vermoeden we dat er nog een eitje op komst is.
Het nest op 5 juni rond 17u: het ene eitje ligt rechtsonder, het andere is niet te zien. Een gierzwaluw zit links op uitkijk, zelfde scenario als op woensdag 1 juni. Toen zijn beide gierzwaluwen om één of andere reden over het nest gerold en beide eitjes eruit gekieperd.
1 juli: er zijn terug 2 eitjes!
20 juli 2011: er is één eitje uitgekomen; het jong geeuwt...
26 juli 2011: de jonge gierzwaluw begint er nu uit te zien als een cactus...

Op de ochtend van 23 augustus komt de moeder (of vader, want één van de twee is reeds verschillende dagen niet meer gezien op het nest tijdens de nacht) de laatste keer voederen. En op de avond van 24 augustus tussen 21 en 22u waagt het jong zich naar buiten om meteen de rest van de kolonie achterna te vliegen naar het diepe zuiden...

24 augustus 2011: nog enkele uren te gaan voor het vertrek! Nog enkele vleugeloefeningen....