Print deze pagina

GGG-GOG KBR

Wat betekent de afkorting?

Het Gereduceerd Gecontroleerd Getijdegebied en Gecontroleerd OverstromingsGebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde.

In het kort:

Het doel van een gecontroleerd overstromingsgebied is het aftoppen van de stormtijgolf. Dit heeft zowel plaatselijk, in de omgeving van het GOG, als verder stroomopwaarts een matigend effect op de hoogte van de waterstand.
De overloopdijk, tussen de rivier en het gecontroleerde overstromingsgebied, wordt zo aangelegd dat er bij vloed of gewone hoogwaterstand geen overstroming plaatsvindt. Bij abnormale hoogwaterstanden, zoals bij stormvloed, stroomt het water wel over de overloopdijk.
Een ringdijk omsluit het overstroombare gebied. Van zodra de waterstand in de rivier daalt, stroomt het GOG via uitwateringssluizen geleidelijk aan terug leeg.
In Kruibeke - Bazel - Rupelmonde beschermt het GOG de inwoners van het hele Zeescheldebekken tegen overstromingen door stormvloeden. Momenteel zijn de inwoners beschermt tegen stormvloeden met een gemiddelde kans op voorkomen van 1 keer in de 70 jaar. Zodra het GOG KBR in werking treedt, neemt het veiligheidniveau toe tot eens in de 350 jaar!

Alles wat je wil weten over de aanleg van het gebied in Kruibeke en het pilootproject in Hamme Lippenbroek dat als voorbeeld dienst doet vindt je op:  www.lippenbroek.been www.gogkbr.be

Omdat het Lippenbroek in Hamme als pilootproject gebruikt wordt voor het veel grotere gebied in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, heeft Kruin reeds verschillende bezoeken aan dit gebied gebracht. Lees hier het verslag van één van de bezoeken.

De werken zijn reeds ver gevorderd eind 2008, lees hier het verslag van de winterwandeling van Kruin in het GOG.

Anno september 2009:de grote in- en uitwateringssluis in Kruibeke is voltooid: (foto: Daniel Sterckx). In 2010 is de Scheldedijk aangesloten aan het sluizencomplex.