Print deze pagina

De heggemus

Leken kunnen deze vogel gemakkelijk met een mus verwisselen. Maar zijn slanke gestalte en smalle kop, zijn muizengrijze keel en borst, helpen hem van mussen te onderscheiden. Men kan de vogel aantreffen in zowat alle soorten biotopen.

De heggemus leidt een onopvallend leven en komt veel op de grond waar hij zich verdekt ophoudt. Hij beweegt snel en verplaatst zich al hippend, hierbij worden de vleugels telkens zenuwachtig opgetrokken. De heggemus heeft een aangename hoge metaalachtige zang, die soms aan het liedje van de winterkoning doet denken. Zijn zang valt nagenoeg het hele jaar door te beluisteren.

Reeds vroeg in het voorjaar start het mannetje met zijn balsceremonie om een vrouwtje het hof te maken. Opvallend is ook dat een koppel soms een tweede man in hun territorium toelaten. Dit hulpje mag zelfs ook met het popje paren, het wordt door de dominerende man aanvaard, omdat hij meehelpt bij de verdediging van hun gebied en ook behulpzaam is bij het voeden van de jongen.

Het nest wordt gebouwd met twijgjes, grassprieten, plantenstengels en wortelvezels en wordt bekleed met pluizige materialen; dierenharen, mos en donsveertjes. Bij voorkeur wordt het in een wirwar van takken op 1.5 meter van de grond gebouwd door beide partners. Het legsel bestaat uit drie tot zes eieren, als de nest op een min of meer open plaats staat hebben de eieren een schuttekening. De broedtijd duurt 12 tot 14 dagen en wordt uitsluitend door de pop bebroed.

Na tien tot veertien dagen verlaten de jongen het nest, maar zijn op dat ogenblik nog niet vliegvlug, pas enkele dagen later fladderen ze van struik tot struik. Twee weken later zijn ze wel bekwaam om hun plan te trekken. De heggemus heeft normaal twee nesten per jaar, maar drie is geen zeldzaamheid. Dus zo leeft de heggemus.
Roger