Print deze pagina

Historisch overzicht

 

Periode 1992 tot 1997

In 1991 was de Barbierbeek zodanig vervuild dat er iets moest gebeuren. Vooral de familie Witters gaf de aftrap met een informatie vergadering “ Is de Barbierbeek Dood “. Het zaadje kon kiemen. Zoals we vroeger nog geschreven hebben “werd Kruin in 1992 opgericht door een groep enthousiaste en creatieve geesten die bezorgd waren voor alles wat leeft: planten, mensen en dieren”

Op 5 april 1992 werd, als start, Kruin ingewandeld, en onze tocht door de polder afgesloten met, hoe kan het ook anders, pannenkoeken. Onze slogan werd: “Red de Barbierbeek”. Het jaar werd afgesloten met 93 leden; nu twintig jaar later, tellen we er 220.

Op onze jaarlijkse ledenvergaderingen van toen kwamen reeds prominente sprekers zoals: ir Kersten , ingenieur bij "De Dienst der Getijden gebonden Sigma werken", die ons kwam informeren over de Sigma dijkwerken in onze polder en Prof. Dr. Meire die ons warm maakte voor de ecologie van de Schelde. Je merkt het: Kruin was er toen al klaar voor.

In 1993 tekenden wij een overeenkomst met de toenmalige eigenaar voor het opruimen en beplanten van 4 ha broekbos met zwarte els, es, esdoorn en eik. Vandaag is dit gebiedje, zonder canadapopu-lieren, een pareltje in het grote Elzenbroek van de polder.

In 1994 werd de vallei van de Drie Beken geklasseerd als landschap en kwam de meanderende Barbierbeek met zijn vallei en bolle akkers regelmatig in de pers. Kruin nam er de inventarisatie van planten en vogels voor zijn rekening. Ook de ontsluiting van het Drie Bekengebied in 2002 door een wandelroute voor mindervaliden komt op rekening van Kruin. Vandaag kunnen we melden dat de kwaliteit van het water in de beek terug de goede kant opgaat. De provincie heeft aangekondigd om maatregelen te nemen tegen erosie en instromende meststoffen plus de afwatering van een deel van het Bazelse rioleringsnet. Met deze werken in het vooruitzicht kunnen we in de toekomst weer vis verwachten in de Barbierbeek. Voor ons is het echt leuk om nu de plaatsjes van toen terug te bekijken waar muskuskruid, gevlekte aronskelk, bosanemonen en bosbingelkruid verder kunnen gedijen.

In 1994 werd Kruibeke bedreigd met de mogelijke aanleg van een opslagplaats voor laag radioactief afval. Weer stonden we in de bres met een grootse betoging. Een handige lokale politieker maakte van de gelegenheid gebruik om er ook een anti-potpolder betoging aan te koppelen. Het resultaat kent u: het radioactief afval wordt opgeslagen in Dessel... en de potpolder, nu ja, ondertussen herdoopt in Gecontroleerd Overstromings Gebied, ligt er en is op weg één van de mooiste en interessantste natuurgebieden van Vlaanderen te worden.

Ook leverde Kruin voor vele jaren de voorzitter (Nand Daniels) van de Kruibeekse Minaraad. Samen met de landbouwers, werd een bomenwerkgroep opgericht. Verschillende jaren werden toen in onze gemeente langs openbare wegen zowel door vrijwilligers als door de Groendienst jaarlijks honderden bomen geplant. Kruibeke was toen goed op weg om terug een coulisselandschap (een halfopen landschap dat door de beplanting en bebouwing het karakter van een toneel met coulissen heeft. De beplantingen bestaan vooral uit houtwallen en heggen. Tijdens een gang door een coulisselandschap ziet men hierachter landschapselementen verdwijnen en even later weer verschijnen.) op te bouwen. Vandaag is het, spijtig genoeg, terug anders.

In 1997 startten we onze jaarlijkse paddenoverzet in de Kemphoekstraat. Over de jaren werden duizenden padden, kikkers en salamanders veilig de weg over gezet – tientallen schoolkinderen hebben zo hun eerste pad gezien en in de handen genomen.

Dank zij een volledig uitverkochte parochiezaal met een optreden van Willem Vermandere kon ons kleinschalig poelenproject gefinancierd worden. De poelen waren interessant maar onze drijfveer de “kamsalamander“ hebben we toen niet gevonden. De hoekpoelen zijn er gelukkig nog en vormen een enorme biodiversiteit.

In deze periode 92-97 lanceerden wij onze fameuze 7 redenen om lid te worden van Kruin:

  1. 4 X per jaar een goed milieublad in de bus,

  2. Mee op wandel onder leiding van onze natuurgidsen,

  3. Bevordering aanplanting meer streekeigen bomen,

  4. Bescherming van ons Wase landschap, bolle akkers en kreken,

  5. Reactie en actie bij milieu schendingen,

  6. Inventarisatie en beheer van onze biotopen,

  7. Met jou erbij heeft de natuur in Kruibeke een echte stem.

Als je dit nu alles rustig bekijkt denken wij, zonder pretentie, dat Kruin zijn stempel heeft gedrukt op de natuur en het landschap in Kruibeke. Met jullie steun en sympathie hebben wij onze opdracht de volgende 15 jaar met veel plezier kunnen verder zetten.

Periode 1998-2002

Voor Kruin werd de periode 1998-2002 vooral gekenmerkt door grote projecten en de associatie met Natuurpunt WAL, na de fusie tussen Natuurreservaten en De Wielewaal.
In 1998 nam Gilbert Smet het voorzitterschap over van Frans Verbruggen (1993-1997).

Onze fietszoektocht (1998) "Fietsen door Natuurlijk Kruibeke" werd een enorm succes met meer dan 900 verkochte fiets-brochures. Restanten van onze weerbestendige Kruin stickers markeren nog steeds op verschillende plaatsen het parcours. Dank zij deze prachtige omloop door en langs de mooiste plaatsjes van Kruibeke leerden alle deelnemers onze streek appreciëren.

In 1999 kwamen we met het idee om een natuur verbindings-gebied aan te leggen tussen polder - fort van Kruibeke en achterland om de laatste open ruimtes tussen polder en achterland te kunnen vrijwaren. Samen met de lokale jagers van Kruitem en de financiële hulp van Argex werden in een periode van vier jaar meer dan 7500 bomen en struiken geplant op de perceelsranden van de Argex kleiputten en de toekomstige delfzones. De Gemeentelijke groendienst nam de brede strook langs de Galgenstraat voor haar rekening. Een mooie kleuren brochure “Historisch Waasland, Toekomstig Landschap?" gaf tekst en uitleg over dit initiatief.
Wie dezer dagen (vooral in de lente) in de omgeving van de Warandestraat, Galgenstraat, Heirbaan en Haagstraat wandelt zal verrast worden door de bloemenpracht van meidoorn, sleedoorn en zovele andere bloeiende bomen en struiken.

In december 2001 werd ons bestuurslid Richard Timmerman CVN natuurgids met een proefschrift: "Het Gebied van de Drie beken te Bazel" en worden de eerste kiemen gelegd van het Driebeken wandelpad voor minder validen, een project dat in 2005 volledig afgerond werd met 4,2km wandelpad en een pracht van een knuppelpad van het wijmenveld naar meanderende Barbierbeek.

In deze jaren startten we met de fameuze uilen/sterren tochten in de polder en gingen we wandelen tijdens onze jaarlijkse bustochten achtereenvolgens op de heide in Oppitter, het Pajottenland in Lennik en Gaasbeek, het Heuvelland, de Fagne met Walcourt en in Waals-Brabant in de omgeving van de oude abdij Villers-la-Ville. Stuk voor stuk plaatsen die achteraf samen met familie of kennissen door verschillende van onze leden opnieuw bezocht werden.

Op 27 maart 2000 werd de "Schietstand aan de Scheldelei" definitief gesloten na heel wat discussies en kent de omgeving weer rustige zondagen. Wij schreven toen: "Ze hebben er het loodje bij neergelegd --- ze mogen het nu nog opkuisen ook". Van dat opkuisen is achteraf niets in huis gekomen, dat kwam dan maar op rekening van de belastingbetaler.

Dit was ook de periode dat de politieke slag om de potpolder geleverd werd. Zo werd er o.a. in Rupelmonde in de Valk op 16 oktober 2000 door W&Z en ANB getracht een info vergadering te organiseren over mogelijke compensaties over de inrichting van het buitendijks gebied van de ringdijk. De 150 geïnteresseerden moesten lijdzaam toezien hoe de lieve mensen van de “Polderwacht” de vergadering volledig met geroep en geschreeuw saboteerden. Daarop schreven wij in onze nieuwsbrief:  "wat zal ons Gemeentebestuur doen: de leider volgen in de totale oorlog?, eindelijk aan compensaties beginnen denken? de kop verder in het zand steken?" En de Kruibekenaar keek ernaar en bij al dat kijken gebeurde er niemendal. In het voorjaar 2002 keurde het Vlaams Gewest de aanleg van de ringdijk, zandstock en tijdelijke Baileybrug goed. De aanzet van de inrichting van het gebied!

Periode 2003-2007

In deze periode werd er samen met onze leden heel veel gewandeld en gefietst; een opsomming zal  zeker voor velen mooie herinneringen oproepen: Verdronken land van Saeftinghe, Doode Bemde en Dijlevallei, Vlassenbroek, Wintam, Ekerse polder, Tielrode,  vroegochtendwandeling in het fort van Kruibeke, de Liereman en Merksplas, de Fondatie, Ninove-Zandhoven, bezoek aan toren van de O.L. Vrouwkathedraal te Antwerpen (Robert Van Mele, Veerle en Nand leverden zo hun bijdrage aan een nieuwe misdaad roman van Mendes), de Stropers in De Klinge, de Kartuizerroute in Sint Martens-Lierde, de hertenbronst in de Ardennen, de Grote Geule te Kieldrecht, het Smeetshof in Bocholt, de Wijvenheide in Zonhoven en naar de grutto's in de Kalkense Meersen.
En dan onze bus tochten naar: de Witte van Zichem achterna (Herselt-Scherpenheuvel), land van Herve, de Naamse Condroz (Samson vallei) met zijn venijnige beklimmingen, de mergelstreek in Kanne, Huldenberg (tussen Yse en Dijle). Stuk voor stuk wandelingen waaruit goede vriendschapsbanden zijn ontstaan en waar we plaatsjes hebben ontdekt om te koesteren.
2003: Als belangrijkste project uitgevoerd in deze periode kunnen we toch zeker het “Drie beken gebied” vermelden. Op de "Dag van de Aarde" startten we het project om het gebied toegankelijk te maken voor rolstoel gebruikers. Kruin diende hiervoor een dossier in bij het ministerie van Landbouw en Oost- Vlaanderen. In het kader van landschapsontwikkeling werd een nieuw geasfalteerd pad van 3 km, geschikt voor rolstoel gebruikers, met Europese steun voor 50% gesubsidieerd. Het restant van de kosten werden gedragen door de gemeente. Op 3 september 2003 werd het volledige parcours open gesteld door onze burgemeester. De vierkleuren info folder “Het gebied van de Drie Beken te Bazel in het Land van Waas “ werd gerealiseerd met 50% steun van onze provincie, het restant door Kruin. In de herfst werkte Kruin samen met de Heemkundige Kring Wissekerke en KWB Bazel voor de tentoonstelling “Bazel in Oude Kaarten”. Wij brachten vooral de bolle akkers in Bazel in beeld en pleitten voor een bescherming van dit unieke landschap dat zwaar onder druk stond. Een roep voor hulp die niet in dovemansoren terecht is gekomen en nu zowel door landbouw als toeristische diensten onder de aandacht wordt gebracht. Met de €5000 sponsoring, als laureaat van het Elia-fonds, de financiële steun van Zonnewende, De Tingel en het gemeentebestuur, kon, als kers op de taart, het knuppelpad over het wijmenveld aangelegd worden. Op 5 juni 2005 opende Burgemeester Denert, onder grote belangstelling, het knuppelpad. Vanaf dan kunnen mindervaliden het volledige Drie Beken gebied van 4,2km bewandelen en genieten van de prachtige meanderende Barbierbeek. Een oma schreef ons achteraf: “geen mooier en rustiger plaats om onze kleinkinderen te leren fietsen dan in 3 Beken en het knuppelpad is de grote attractie om hun stuurvaardigheid te toetsen”.
In de polder werden de eerste delen van de ringdijk uit gegraven.  
2004: Kruin wordt officieel aangesteld door de minister van Milieu en Natuur als lid van de Beheercommissie Natuur GOG KBR en laat W&Z voor een grote groep Kruinleden de definitieve fase voor de inrichting van de polders uit een zetten. Informatie die meer dan noodzakelijk was om de impact van een dergelijk reuze project te kunnen inschatten.
2005: In de polder werd de jacht volledig stop gezet ; de fazanten en zoveel andere beestjes zijn ons nog steeds dankbaar, en praktisch alle maïsakkers werden omgezet in weiland.
We overschreden voor het eerst de kaap van 200 leden.
De polder begon veel aandacht te krijgen, de Kruingidsen schoten in actie om o.a. de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, de UIA, KAV-Bazel, de oud-leerlingen van St-Eduardus Merksem rond te leiden en om een zoektocht voor de Chiro-meisjes van Rupelmonde te organiseren.
Kruin werd door de Vlaamse Mina raad officieel erkend als “streekvereniging” en ontvangt sindsdien jaarlijks een mooie subsidie.
Het was niet alles rozengeur, dat merkten niet alleen de inwoners van de Lange Gaanweg, toen het vuile afvalwater van de Wissekerke vijver bleef stinken en de trekgrachten en kreken begon te vervuilen. Wij legden zonder succes klacht neer bij het Schepencollege en de minister van leefmilieu en natuur maar de ellende is nog vijf jaar blijven aanslepen. In die tijd kreeg je bij het openen van de website van de gemeente Kruibeke de tekst: ”de polder weent“. Wie huilde hier de krokodillentranen? Als tijdelijke oplossing werd de trekgracht van de Bazelse kreek afgedamd zodat de ergste vervuiling gedeeltelijk kon voorkomen worden.
2006: Gedurende de winter verschijnen de eerste verkenners in het weidevogelgebied: Grote groepen krakeenden, smienten, wulpen, kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen hebben er sindsdien een vaste overwinteringsplaats gevonden.
Op 18 januari start bij Kruin de cursus “Wilde planten langs alle kanten“. Met hart en ziel maakte Freddy de 17 startende plantenliefhebbers wegwijs in de terminologie van de verschillende planten onderdelen, met flora en determinatietabellen. De volgende jaren is deze lessenreeks, onder grote belangstelling  uitgegroeid tot, de in het Waasland, heel bekende Natuurstudieavonden in de Keet . Alle aspecten uit de natuur komen er aanbod van mos, paling en fruitbomen tot de vos! Toekomstige natuurgidsen konden er heel wat praktische kennis opsteken.
Dat jaar werd onder begeleiding van het Instituut voor Natuur en Bos de monitoring van de broedvogels van het KBR opgestart. Dank zij het enorme werk van een twaalftal vogelkenners werd onze polder ontdekt als één van de belangrijkste broedplaatsen voor rietvogels in Vlaanderen.
In maart werd het gecontroleerd overstromingsgebied “Lippenbroek” te Hamme in werking gesteld. Wij waren als er de kippen bij om met Kruin dit experimenteel GOG (proeftuin van ons KBR) te bezoeken. De sindsdien verkregen kennis stelt ons gerust dat we in Kruibeke de goede keuze gemaakt hebben.
We kregen ook dat jaar de zachtste herfst, sinds mensenheugenis, met Atalantavlinders tot eind november! Maar in de polder werd amper iets uit gevoerd, misschien gingen de budgetten wel naar de 2de Schelde brug in Temse?   
2007: Verschillende scholen namen deel aan onze paddenoverzet in de Kemphoekstraat – wat deed het deugd om dit jonge volkje te horen kibbelen wie de pad mocht vastpakken.
Onze huisfilosoof, Roger Caluwé,  vroeg om gezondheidsredenen uit de vereniging te mogen stappen, wij missen nog altijd zijn ideeën en bedenkingen. Veerle Heyman werd de nieuwe secretaris.
Op 5 juni werd, tijdens een monitoring, de eerste vos in de polder gespot. Bij de vissers deed al geruime tijd dit gerucht de ronde, maar niemand had hem werkelijk gezien.
Op 26 oktober publiceerden wij in het Fusietje ons fameus antwoord op de burgemeester zijn aantijging dat wij “natuur fundamentalisten” waren. Heel interessant om dit vandaag nog eens te lezen. Toen eindigden wij ons artikel: “Wij zijn fier dat wij onze kleinkinderen één van de mooiste en grootste natuurgebieden met Europese allures nalaten dat door vele generaties zal gekoesterd worden. Ondertussen blijft onze polder uit de handen van de in Kruibeke wel erg actieve projectontwikkelaars” .
Aan deze boodschap dacht ik, enkele weken geleden, toen tientallen buitenlanders met grote lenzen en verrekijkers op zoek waren, in de slenk van de nieuwe Barbierbeek, naar dat oh zo zeldzame “Klein Waterhoen” dat daar reeds enkele dagen waar te nemen was.

2008-2012

Tot 2008 werkte Kruin vooral rond projecten van Drie bekenvallei, de Argex Kleiputten en de KBR commissie. Vanaf 2008 ging onze aandacht naar de intensieve monitoring van de polder, de opleiding KBR gidsen, educatie en samenwerking met de scholen voor Kruibeke vol Leven en de Hoekenwerking. Onze troefkaarten, mooie landschapswandelingen en bustochten naar verder afgelegen gebieden in Vlaanderen en Wallonië, werden zeker niet verwaarloosd. De lijst spreekt voor zich: Asse, het provinciaal domein  “het Vinne" in Zoutleeuw, Pikhakendonk in Boortmeerbeek. We organiseerden een nachtegalen wandeling in Broek De Naeyer en een winterwandeling in het Heidebos in Moerbeke-Wachtebeke. We wandelden in Westerlo, de Damvallei in Destelbergen en genoten van de purperen heide in Maasmechelen. De kersen op onze tocht in Zammelen en het Munsterbos waren lekker en de wandelingen waren interessant. We sloten ook een jaar af met een koude mistige wandeling in Kallo. Dit jaar, 2012, waren onze voorjaarsexpedities gericht op de Markvallei, het Raspaillebos en de Zwarte Beek vallei. We brengen onze bustochten nog even in herinnering naar o.a.  de rand van de taalgrens in Flobecq (Vloesberg), het indrukwekkende kasteel van Modave en omstreken. In 2010 werden we wegens jacht perikelen verplicht onze bustocht te verplaatsen naar de Hoge Venen. Doch niet getreurd, een jaar later, kwam dan toch Tellin met de Ourthe aan de beurt, maar dan deze keer buiten het jachtseizoen. Ons feestjaar sloten we af met de tocht naar Cap Gris-Nez. De kers op de taart waren de talrijke zeevogels en de zeehonden met op de achtergrond de in de zon schitterende "White cliffs of Dover".
Als je er niet bij was heb je veel gemist.

2008  
De plantenvrienden begonnen met de inventarisatie van de polder. Zonnewende en Kruin werkten samen het project “Kruibeke vol leven “ uit en schonken 220 leerlingen van de zes basisscholen van Kruibeke een pakket waarbij zij  hun eigen nestkastje  konden bouwen. In de polder kwam de grote verrassing als er tijdens een watervogeltelling voor de eerste keer hoefafdrukken van reeën werden  gesignaleerd.
2009        
Kruin sloot zich, samen met de gemeente, aan bij het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Sindsdien worden jaarlijks de poelen over gans Kruibeke geïnventariseerd en werden in een paar poelen reeds de zeldzame kamsalamander terug gevonden.
Vooral in Rupelmonde werden zwaluwnesten en mestplankjes opgehangen.
In maart startte Kruin de gespecialiseerde opleiding van KBR natuurgidsen.
2010
Sinds dat jaar tot heden werden, met veel respons, tijdens de winter maanden, regelmatig “Natuurstudie avonden“ ingericht. Diverse onderwerpen kwamen aan bod zoals: de kerkuil, insecten, biodiversiteit, vlinders, paddenstoelen, amfibieën, spinnen, mussen, de "wielewaal vertelt" enz.
Ten gevolge van de grote werken in de polders werd onze jaarlijkse paddenoverzetactie in het voorjaar  na tien jaar verplaatst van de Kemphoekstraat naar de Bramensdam .
Op vraag van de Gemeenteschool, in verband met hun project “Hoekenwerking“, wandelden  regelmatig een paar van onze natuurgidsen met enkele leerlingen door het gebied van de Drie Beken en bespraken verschillende thema's uit de natuur, eigen aan het gebied.
Op 4 april hing gedeputeerde Jozef Dauwe, in het kader van Regionaal Landschap Schelde-Durme,  een twintigtal zwaluwkunstnesten op in het centrum van Rupelmonde. Ondertussen werden deze nesten reeds allemaal in gebruik genomen. Een door Kruin ingerichte tentoonstelling over de “zwaluwen” in het toeristisch kantoor trok 800 bezoekers. De scholen hingen, eind oktober de spandoek buiten : “Goede reis, zwaluwen“ in het kader van "Kruibeke vol leven".
2011
In de polder werden restanten gevonden van Swifterband en Michelsberg cultuur (5300-3500 v.C.).
Onder de noemer “Kruibeke vol leven“ leidde een zwaluwgids van Kruin de leerlingen van de 5de studiejaren rond in Rupelmonde. Elke school kreeg het peterschap over de zwaluwnesten van een straat of plein. De leerlingen werden tot zwaluw ranger benoemd en kregen een pin opgespeld,als beschermers van de zwaluwen.
2012
Het grootste gedeelte van het jaar werd in beslag genomen door de viering van 20 jaar Kruin waarbij we gelukkig konden rekenen op de financiële bijdrage van 15 gulle sponsors. In februari werd gestart met een zeer geapprecieerde academische zitting in kasteel Wissekerke. De prominente sprekers en het geheel werd muzikaal omlijst met de prachtige muziek van blokfluitenensemble Loquinto. Tijdens de zomermaanden heeft Kruin heel hard mee gewerkt aan het in kaart brengen van de trage wegen (kerkwegels) en hoopt hiermee enkele interessante wandel- of fietswegen terug open te stellen.
Op onze jaarlijkse ledenvergadering met de reeds jaren klassieke kaastafel en desserten buffet, werd traditiegetrouw een kort financieel verslag gegeven en ons nieuw programma 2013 voorgesteld. De grote aangename verrassing kwam er met het optreden van de folk muziekgroep  “Axent“.
Op 30 december organiseren we onze winterwandeling, de “Stilte wandeling in Puurs“ waarmee we  het jaar afsluiten. We blikken terug op een mooi, actief jaar.