Print deze pagina

Resultaten huis- en gierzwaluweninventaris 2009

1. Huiszwaluwen:

De cijfers:

 • Enkel in Bazel en Rupelmonde werden nesten aangetroffen, in Kruibeke geen enkel.

 • Aantal adressen met al of niet bewoonde nesten in de 3 deelgemeenten: 16 adressen.

 • Aantal adressen met bewoonde nesten: 14, waarvan 2 in Bazel en 12 in Rupelmonde

 • Totaal aantal bewoonde nesten: 30, waarvan 3 in Bazel en 27 in Rupelmonde.

 • Eén nest in Rupelmonde is van de gevel gevallen met jongen erin. Verder werden er nog afgevallen nesten genoteerd maar deze zijn niet bij de vorige cijfers geteld.

 • Er zijn meerdere broedsels vastgesteld per huiszwaluwenkoppel.

Besluit:

In Bazel is de toestand voor de huiszwaluwen kritiek. Het is goed mogelijk dat volgend jaar geen enkele zwaluw meer aanwezig zal zijn. Eén van de oorzaken van de teloorgang zou kunnen zijn dat hier geen metselspecie te vinden is voor de beesten. Aanbrengen van kunstnesten zou misschien een oplossing bieden.

In Rupelmonde is de situatie stukken beter, maar wordt in de toekomst misschien kritiek. Vermits er nu nog open ruimte met modder en waterplassen is op de dijk waar de vroegere scheepswerf stond konden de huiszwaluwen daar nog metselspecie vinden om een nieuw nest te maken of restauratie van een oud nest. Tegen volgend jaar is de plaats daar echter volgebouwd en rest enkel nog het parkje achter de Graventoren. In Rupelmonde zouden zeker kunstnesten kunnen bijdragen tot instandhouding/uitbreiding van de kolonie.

Tevens kunnen er aan de huizen mestplankjes voorzien worden zodat de huisbewoners geen last van de vogels hebben.

2. Gierzwaluwen:

De cijfers:

 • Inventarisatie van gierzwaluwen is zeer tijdrovend en kan enkel gebeuren bij warm en helder weer. Vandaar dat de volgende cijfers verre van volledig zijn.
 • Aantal vermoedelijk-zekere nesten in Kruibeke: 17
 • Aantal vermoedelijk-zekere nesten in Bazel: 1
 • Aantal vermoedelijk-zekere nesten in Rupelmonde: 26
 • Op volgende data  werden tijdens de schemering volgende aantallen gierzwaluwen opgemerkt boven diverse straten in de gemeenten:
Op 17/6/09:
Boven 't Schelleke (Rupelmonde) 15
Nieuwstraat (Rupelmonde 5
Kalverstraat (Rupelmonde) 10
Broekstraat (Rupelmonde) 6
Veldstraat (Rupelmonde) 5
Op 22/6/09:
Kerk Kruibeke 12
Op 23/6/09:
Polderstraat (Kruibeke) 30
Broekdam Noord (Kruibeke) 21
Op 25/06/09:
Boven 't Schelleke (Rupelmonde): 30
Nieuwstraat (Rupelmonde) 20
Op 26/06/09
Oud Veerstraat (Kruibeke) 20
Op 27/06/09:
Boven 't Schelleke (Rupelmonde) 30
Broekstraat (Rupelmonde) 3
Veldstraat (Rupelmonde) 10
Op 1/07/09:
Boven Rupelmonde 100
Kerk Bazel (op de middag) 10

 

Besluit:

Wegens de moeilijkheidsgraad om de nesten te ontdekken zijn zeker niet alle nestplaatsen geinventariseerd. Maar er kan wel gesteld worden dat de gierzwaluwenkolonies in Kruibeke en Rupelmonde vrij uitgebreid zijn. Van Bazel zijn er niet genoeg gegevens, maar ook daar zouden er wel eens heel wat meer kunnen zijn dan tot nu toe vastgesteld. Vooral als de nestplaatsen bekeken worden: oude huizen en gebouwen, waar spleten onder en aan de dakgoten voorkomen, onder nokpannen aan de zijkanten van recentere huizen enz.

Ook hier kunnen kunstnesten meer nestgelegenheid bieden. De nesten moeten dan wel voldoen aan bepaalde eigenschappen. Het mag er bvb niet te warm worden bij warm weer, dus nestpannen komen niet in aanmerking. Tevens kan er bij verbouwingen gevraagd worden om een kunstnest voor de eventuele gierzwaluwen te voorzien.

3. Algemeen besluit:

Een premie van de gemeente voor de instandhouding van de nesten van de verschillende soorten zwaluwen zou al een stap vooruit zijn. Bewoners die het wensen zouden ook kunstnesten kunnen hangen.