Print deze pagina

Huis- en gierzwaluweninventaris 2010

Na het ophangen van de kunstnesten eind maart in Bazel en Rupelmonde door het Regionaal Landschap Schelde - Durme hebben we in juli terug de huiszwaluwnesten geïnventariseerd.

Voor de gierzwaluwen werd slechts één kunstnest opgehangen, dat in 2010 nog niet in gebruik genomen werd. Wel werd de inventarisatie van de gierzwaluwnesten verder gezet. In de 3 gemeenten werden nog een aantal nieuwe gierzwaluwnestenlocaties bijgevonden. De gierzwaluwen waren ook nu weer met een groot aantal aanwezig.

Huiszwaluw - Foto: V.Heyman

Kruibeke en de huiszwaluwen

In het voorjaar waren onze verwachtingen natuurlijk hoog gespannen. Wat zou het resultaat nu worden van al onze inspanningen om de huiszwaluw beter te beschermen en te voorkomen dat hun nesten afgestoken zouden worden? Vooral de mestplankjes zouden soelaas kunnen brengen. Ons geduld werd lang op de proef gesteld omdat onze zwaluwen slechts eind april, begin mei neerstreken.

In Bazel hebben we vruchteloos op de 2 resterende koppeltjes in de Kerkstraat gewacht, ondanks de twee aantrekkelijke kunstnesten die we er bij gehangen hebben. Zijn onze zwaluwen verongelukt in Afrika of hebben ze zich bij de sprankelende kolonie van Rupelmonde aangesloten ?

In Rupelmonde is de kolonie gegroeid van 27 koppeltjes in 2009 naar 35 (+30%). Van de 30 kunstnesten die we in het voorjaar opgehangen hadden werden er 12 ingenomen (=40 %). Van de 30 natuurlijke nesten werden 23 bezet (=77%) - het leuke was dat er zelfs 4 nieuwe natuurlijke nesten werden bijgebouwd. In Kruibeke is de huiszwaluw, ondanks destijds grote kolonies onder het afdak op de speelplaats van de Gemeenteschool en onder de poort van de brouwerij, reeds vele jaren verdwenen. Rupelmonde is dus wel duidelijk het "zwaluwendorp"!

Wij danken bij deze van harte de Rupelmondenaren die deze bonte insecteneters zo welgezind zijn – Kruin heeft hun adressen door gegeven aan de Milieudienst die voor de verdere afhandeling van de subsidies zal zorgen.

Voor ons is de samenwerking met Regionaal Landschap Schelde-Durme en de milieudienst van Kruibeke van wezenlijk belang om het zwaluwenproject te laten slagen. In september zetten wij ons project “Kruibeke vol leven“ verder met het uitzwaaien van de zwaluwen samen met de zes basisscholen van Kruibeke.

Huiszwaluwen in  Rupelmonde - Foto: V.Heyman