Print deze pagina

Huiszwaluwinventaris 2011

Samen met mijn twee kleinzonen de zwaluwen inventariseren en dan nog wel op een van de weinige warme zomerdagen, dat is feest!!!

In Bazel, in de Kerkstraat, zijn de huiszwaluwen verdwenen (1 natuurlijk nest + 2 kunstnesten). Waarom?  Misschien was de kolonie te klein om leefbaar te blijven en zijn ze verhuisd naar Rupelmonde? Uit onderzoek is gebleken dat huiszwaluwen, echte koloniebroeders zijn en maximum 10 km van hun geboorte-plaats nestelen.

Maar in Rupelmonde, daar was het prijs: alleen op de markt bleken al 15 nesten bezet en in de Oeverstraat waren 13 nesten bewoond. Eigenlijk zouden we deze straat ook wel Zwaluwstraat kunnen noemen.  Al dat gekwetter, het aanvliegen met voedsel en de jonge zwaluwen die uit het nest piepten met daar tussen de scheervluchten van de grotere zwarte gierzwaluwen was voor ons jonge volk een echte attractie.

Op het einde van de namiddag telden wij 42 nesten die dit jaar bewoond waren, dit ten opzichte van 35 nesten in 2010. Dat is een stijging met 20%! Opmerkelijk was ook dat geen nieuwe natuurlijke nesten werden bij gebouwd, nochtans was op 2 plaatsen een aanvang gemaakt van een nieuw nest maar is waarschijnlijk de kwaliteit van de modder, die vooral uit het slib van de Schelde komt, onvoldoende om houvast te bieden. Van de 28 kunstnesten waren er nu al 19 in gebruik genomen in vergelijking van 12 vorig jaar. Het wordt dus tijd om de kunstnesten verder uit te breiden om de verdere expansie van de Rupelmondse kolonie te kunnen opvangen.

Na zo een mooi resultaat en al dat enthousiasme was een ijsje bij Chantal de beste beloning. Kortom,  je hoeft niet altijd naar de dierentuin om je jonge gasten tijdens de vakantie een aangename namiddag te bezorgen. Ik kan volgend jaar alvast op de hulp van twee liefhebbers rekenen.

Stan, Tars en Nand Daniels