Print deze pagina

Jaaroverzicht 2009: deel 3

WATERRAL (Rallus aquaticus)
De waterral werd slechts 2 maal gehoord met name op 23/07 bij de keet te Kruibeke en op 8/08 werd in Kruibeke polder.

KLUUT ( Recurvirostra avosetta)
Op 14/03 trok een groep van 11ex over Bazel telpost.
Vanaf 5/04 werden geregeld 2 kluten waargenomen. Op 3/08 werden 4 juveniele  en 2 adulte kluten waargenomen nabij de keet te Kruibeke.

Kluut met juveniele vogels - Foto: Johan Colman


KLEINE PLEVIER (Charadrius dubius)
Eerste waarneming was op 13/03 waarbij 3 ex werden gezien aan de keet te Kruibeke.
Minstens 3 koppels waren aanwezig  tijdens het broedseizoen, juvenielen werden waargenomen bij Kruibeke (achter de keet), Kruibeke polder en te Rupelmonde.

BONTBEKPLEVIER (Charadrius hiaticula)
Op 19/04 foerageerde 1 ex in achter de keet te Kruibeke en op 30/08 werd 1 ex gezien in Kruibeke polder.

GOUDPLEVIER (pluvialis apricaria)
Een groepje van 4 ex vloog naar NO over Bazel telpost op 1/03. Op 8/03 vlogen 2 ex naar NO
over de keet te Kruibeke (scheldelei). Op 14/03  vloog 1 ex naar Z bij Bazel telpost.
Een groep van 21 ex vloog over Rupelmonde polder naar NO.
Op 5/09 trokken 4 ex over Kruibeke telpost, deze vlogen naar Z richting.

BONTE STRANDLOPER (calidris alpina)
Er pleisterden 20 ex op 31/01 in Rupelmonde polder en 1 ex vloog naar N op 15/03 bij Bazel
telpost.

KEMPHAAN (Philomachus pugnax)
Op 10/07 pleisterde 1 ex nabij de zandstock te Kruibeke (Scheldelei).

REGENWULP (Numenius phaeopus)
De eerste regenwulp vloog over Rupelmonde polder op 4/04. Op 9/04 vlogen 4 ex over Rupelmonde polder en op 13/04 vloog 1ex over Bazel telpost.
Er pleisterden 2 ex op 15/04 in Rupelmonde polder. Een groep van 9 ex pleisterden kortstondig nabij Bazel telpost op 18/04.  Op 19/04 vloog 1 ex over Bazel telpost.
Op de avond van 7/08 trok een groep van 11 ex naar ZW over zandstock N te Kruibeke.
Op 9/08 vloog 1 ex naar Z over Kruibeke telpost en op 5/09 vlogen 2 ex over Kruibeke telpost.

GRUTTO (Limosa limosa)
Het eerste ex werd gezien bij zandstock N te Kruibeke  op 12/03.
Knap was de waarneming van een groep grutto’s 27 ex groot in een N richting de Bazel telpost overvloog op 15/03.
Op 22/03 trokken nog 3 ex over Bazel telpost in een N richting en er foerageerde 1 ex op 29/03
in Bazel polder.

TURELUUR (Tringa totanus)
De periode 11/03 tot 22/04 verbleven 2 tot 3 ex in het gebied.
Op 15/03 vloog een groep van 28 ex over Rupelmonde polder.
Op 15/06 was 1 ex aanwezig nabij de zandstock N te Kruibeke  en op 29/08 vlogen 2 ex over
Kruibeke (schor).

ZWARTE RUITER (Tringa erythropus)
Bij Bazel telpost vloog op 19/04 1 ex hoog over naar N.

GROENPOOTRUITER (Tringa nebiularia)
Een opvliegend ex werd gezien nabij Bazel telpost op 13/04. Op 14/04 pleisterden 2 ex in Kruibeke polder en zeer waarschijnlijk werden deze 2 overvliegende ex gezien bij Rupelmonde polder op 15/04, ze vlogen naar Z richting.
Van 19/04 tot 23/07 was vrijwel continu 1 ex aanwezig in Kruibeke polder.
Op 25/04 werd een groepje van 4 ex gezien dat naar NO over Bazel telpost vloog.
Op 8/08 vloog 1 ex naar N bij Kruibeke telpost en op 17/08 vloog 1 ex naar Z langsheen Kruibeke telpost.
Op 31/08 pleisterden 2 ex nabij zandstock N te Kruibeke en van 17 tot 18/9 was 1 ex te zien in Kruibeke polder.

BOSRUITER (tringa glareola)
Als enige voorjaarswaarneming werd de bosruiter gezien op 19/04 in de weilanden nabij Bazel
telpost, de vogel pleisterde kortstondig  en vloog even later door in een N richting.
Een juveniele vogel was aanwezig in Kruibeke polder van 23/07 tot 3/08.

Juveniele Bosruiter op 1/8/09 in de Kruibeke Polder - Foto: Johan Colman

OEVERLOPER (Actitis hypoleucos)
De periode 11/04 tot 26/04 werden min 2 ex gezien in Kruibeke polder.
Voor het najaar was de soort te zien van 9/07 tot 30/08 ook met 2 ex met uitzondering op 15/08, toen  pleisterden 5 ex in Kruibeke polder.

WITGAT (tringa ochropus)
Op 14/03 was 1ex ter plaatse in Bazel polder. Op 2/04 waren 2 ex ter plaatse bij de zandstock N
te Kruibeke. Op 3/04 vlogen 4 ex over Rupelmonde polder naar N en op 4/04 pleisterde 3 ex
aldaar, deze werden op 5/04 gezien bij Bazel telpost overtrekkend naar N.
Op 20/04 werden verspreid over het gebied 6 ex gemeld en verbleven er tot 25/04.
Tijdens de najaarstrek was de soort aanwezig tot 17/09 met gemiddeld 5 ex verspreid over het gebied met uitzondering op 23/07: 9 ex, 31/07: 7 ex en 6/08: 8 ex.

HOUTSNIP (Scolopax rusticola)
Op 1/03 werden 2 ex opvliegend gezien in Bazel polder en ook op 8/03 werd 1 opvliegend ex
gezien in Bazel polder.
Op 28/10 werd 1 ex overvliegend gezien bij Kruibeke N. Op 24/11 telde men 4 ex ter plaatse in
Rupelmonde polder + 1ex in Bazel polder. Op 26/11 werden 3 ex gezien bij de Rupelmondse
Kreek en op 15/12 was 1 ex ter plaatse in Kruibeke polder.

BOKJE (Lymnocryptes minimus)
Er was 1 ex aanwezig in Rupelmonde polder op 1/04.

ZWARTKOPMEEUW ( Larus  melanocephalus)
Reeds op 3/03 werden de eerste zwartkopmeeuwen gezien met gemiddeld 3 ex, vanaf 5/04 gingen dan de aantallen de hoogte in met 5 pleisterende ex in Bazel polder, 6 ex op 13/04.
Op 19/04 vlogen 17 ex naar N over Bazel telpost.
Op 22/07 vloog een onvolwassen ex over Kruibeke polder naar Z en op 25/10 vloog een adulte
vogel in winterkleed over Kruibeke polder naar Z.

DWERGMEEUW (hydrocoloeus minutus)
Nabij het pachtgoed te Kruibeke vloog 1 adulte vogel over naar ZW op 13/10.

Vorige Volgende