Print deze pagina

Jaaroverzicht vogels 2010

Verslag: Johan Colman

Waarnemers: Johan Colman, Erik Van Bogaert, Patrick Geerts, Guy Vercauteren, Wim Deloddere, Erik Van De Velde, Dirk Braem, Ronan, Henri en Veerle Felix, Kris en Bart Dekeersmaecker, Fernand Daniels, Gilbert Smet, Peter Willekens, Veerle Heyman, Gerry Heyrman, Stephan Verwimp, Sebastjen Schoenaers, Luc Lyssens

Waargenomen soorten:

DODAARS    (Tachybaptus ruficollis)
De eerste dodaars werd gezien op 29/03 te Kruibeke bij zandstok N, later voegde zich daar een tweede ex bij en dit leidde tot een succesvol broedgeval waarbij het koppel dodaarzen 5 jongen grootbracht.
Na het broedseizoen werd de soort nog weinig gezien, met enkel nog op 31/10 en 18/11
werden 3 en 2ex gezien in Bazel polder en ook op 30/12 was daar nog 1ex aanwezig.

GEOORDE FUUT   (Podiceps nigricollis)
Op 4/09 pleisterden op de Schelde nabij Kruibeke telpost 1 adult zomerkleed en 2 juveniele  ex.

KLEINE ZILVERREIGER    (Egretta garzetta)
Het is pas op 31-05 dat 2ex  werden gezien te Kruibeke (zandstok N).
De periode 21/06 tot 25/09 verbleef minstens 1ex in dit gebied (zeer waarschijnlijk  hetzelfde ex).
Een overwinterend ex werd gezien op 13/12 in Rupelmonde polder.Kleine zilverreiger, 10/09 te Kruibeke  (zandstok N) - Foto: Wim Deloddere.

GROTE ZILVERREIGER   (Ardea alba)
Op 24/02 werd een eerste ex gezien in Kruibeke polder.
Bij Bazel telpost vloog op 6/04 1ex naar O en ook op 17/04 vloog aldaar 1ex over naar N
Op 5/06 was 1 pleisterend ex te zien in Bazel polder.
In de periode van 22/09 tot 9/10 was 1 ex vrijwel constant aanwezig in het GOG
Op 10/10 vloog een groep van 3ex over Kruibeke  (zandstok N) naar NO terwijl aldaar 1ex ter plaatse was.
Een overwinterende grote zilverreiger was te zien tijdens de periode van 23/10 en was
ook nog aanwezig op 31/12.


De grote zilverreiger die aanwezig was op  10/10 te Kruibeke (zandstok N).- Foto: Johan Colman

PURPERREIGER   (Ardea purpurea)
Op 18/04 trok 1ex laag over de binnenpolder van Kruibeke in een N richting.
Op 19 en 22/04 trok telkens 1ex langsheen Bazel telpost in een N richting.

OOIEVAAR   (Ciconia ciconia)
Reeds  op 21/02 werd een eerste naar N overtrekkende ooievaar gezien bij Bazel polder
Op 23/03 vloog 1ex over Kruibeke polder in een NO richting.
In de ochtend van 16/04 werden 2 opvliegende ooievaars gezien in Rupelmonde polder die even later doorvlogen naar N, en ook nog bij BP vloog (15u30’) 1ex naar N over.
Ook op 1/05 werd 1 opvliegend ex gezien in Bazel polder, deze vloog even later door naar NO.
Twee ex vlogen over Kruibeke polder naar O op 6/06.
Op 14/08 trok 1ex over Rupelmonde polder naar O.
Er cirkelden 7ex nabij Kruibeke telpost op 31/08, deze vlogen later door in een ZW-richting. 
Op 22/09 pleisterden 3ex in Rupelmonde polder.
Op 3/10 werden (omstreeks 14u30’) 13ex laag overtrekkend gezien over Kruibeke polder, deze vlogen in een ZW richting.
Bij de zandstok N te Kruibeke werden op 7/10 (15u55’) 2 naar ZW overvliegende ex gezien.
Op 10/10 vlogen 5ex over het pachtgoed te Kruibeke naar N. 
Op 17/10 werden 2 overtrekkende groepjes van elk 4ex genoteerd nabij Kruibeke telpost, beide groepjes (13u25’ en 15u45’) vlogen naar Z.
Een ooievaar vloog naar N op 18/10 te Kruibeke (15u00’).
Op 28/11 was een overwinterend ex aanwezig in Rupelmonde polder en op 25/12 werden 2ex gezien in Bazel polder.

Ooievaar op 28/11 te  Rupelmonde polder. - Foto: Veerle Heyman

ZWARTE OOIEVAAR   (Ciconia nigra)
Bij Bazel polder vloog 1ex naar ZO op 14/08 (17u15’).
Op 15/08 werd een juveniele vogel gefotografeerd in Bazel polder , (zie foto).


Juveniele zwarte ooievaar op 15/08 in Bazel polder. - Foto: Johan Colman

LEPELAAR   (Platalea leucorodia)
De periode 3/05 tot 29/08 was de lepelaar vrijwel continu aanwezig in het gebied met gemiddeld 2ex met uitzondering op 4/05, toen werden 4ex gezien en op 22/08 werden 5 pleisterende vogels geteld in Kruibeke polder. 


Adulte lepelaar bij zandstok N te Kruibeke op 20/05.- Foto: Wim Deloddere

Volgende pagina