Print deze pagina

Jaaroverzicht vogels 2010: deel 3

ZWARTE WOUW    (Milvus migrans)
Een eerste zwarte wouw werd pas gezien op 17/04, de roofvogel vloog in een NW richting het gebied  over.
Op 25/04 trok 1ex over de telpost te Bazel in een O richting.
Op 1/05 werd 1 naar NO overtrekkend ex gezien bij Kruibeke polder.
Tijdens de najaarstrek werd 1 naar ZW overtrekkend ex gezien op 4/09 nabij Kruibeke telpost.

RODE WOUW   (Milvus milvus)
De rode wouw werd enkel tijdens de najaarstrek gezien en zijn er slechts 3 waarnemingen.
Een eerste ex trok langsheen Kruibeke telpost op 2/10 en werd even later ook opgemerkt bij onze collega’s bij de telpost te Rupelmonde.
Een zelfde scenario was ook op 3/10 waarbij 1ex over Kruibeke telpost vloog en even later ook bij Rupelmonde telpost.
Op 8/12 vloog een overwinterend ex over Bazel polder.

BLAUWE KIEKENDIEF   (Circus cyaneus)
Het adulte ♀, reeds aanwezig sinds 2/11/09 en even later ook een juveniel ex kregen tijdens de zeer koude januari dagen ook nog het gezelschap van een adult ♂, deze laatste werd in de regelmaat gezien tot 7/02.
Het adulte ♀ en het juveniel ex werden nog gezien tot 16/04.
Op 18 en 29/04 trok telkens een adult ♀ over Bazel telpost in een N richting.
Voor de najaarstrek werd een eerste, een adult ♀ overtrekkend gezien op 9/10 bij Kruibeke telpost, deze vloog in een Z richting. Het is ook een adult ♀ dat overwintert sinds 25/11 en in de regelmaat jagend werd gezien in het gebied.
Tenslotte werd nog een jagend mannetje gezien in Bazel polder op 26/12.

Het juveniele ex dat lange tijd te bewonderen was tijdens de eerste maanden van het jaar in het toekomstige GOG.- Foto: Johan Colman.

BRUINE KIEKENDIEF   (Circus aeruginosus)
Van de bruine kiekendief zijn maar liefst 43 waarnemingen in dit gebied, allen op trek  waargenomen.    Nochtans werd het eerste doortrekkend ex, een adult ♀ pas gezien op 27/03  bij Bazel telpost.
Verder tijdens het voorjaar werden op de trekteldagen in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde Polder  gemiddeld 1 tot 3 overtrekkende ex genoteerd.
Beste dag voor de soort was op 29/09 te Kruibeke bij zandstok N waarbij op slechts 2 uur tijd 5 overtrekkende ex werden genoteerd waaronder ook een volwassen mannetje.
Op 8/10 werd als laatste 1 overtrekkend ex gezien te Kruibeke polder.

HAVIK   (Accipiter gentilis)
Op 17/04 werd 1ex gezien in Bazel polder, de vogel vloog even later door in een ONO de Schelde over. 
Op 21/08 was een juveniele vogel aanwezig in Kruibeke polder en op 22/09 vloog 1ex naar W over het pachtgoed te Kruibeke (Molenstraat).

WESPENDIEF    (Pernis apivorus)
Prachtig was de waarneming op 15/05 van een zeer licht adult ♂ (kleed zeldzaam voor Vlaanderen ) dat regelrecht over Bazel telpost vloog en nog even later ook een adult ♀ werd gezien, beide vogels vlogen in een N richting.
Een adult ♀ werd pleisterend gezien in Bazel polder op 16/05.
Op 22/05 cirkelden een groepje van 3ex boven Bazel poder, waarna deze even later verder door vlogen richting NO, ’s avonds werd nog een adult ♀ overtrekkend gezien in Rupelmonde polder.

Een rood-bruin juveniele wespendief nabij KT op 11/09. - Foto: Johan Colman

Drie ♀♀ trokken over Bazel polder op 24/05.
De wespendief heeft in 2010 weer een succesvol broedgeval achter de rug, meteen het derde in dit gebied, de jonge vogel verbleef er tot 6/09.
In de vooravond van 1/09 werden 5ex gezien te Kruibeke bij zandstok N.
Op 4 en 5/09 werden telkens 2 overtrekkende wespendieven genoteerd bij Kruibeke telpost.
Op 11/09 trokken 2 ex (1 zeer licht+1 rood-bruin=foto) over Kruibeke telpost.
Op 22, 29 en 30/09 vloog telkens 1ex over zandstok N te Kruibeke.
Tijdens de trek van een groep buizerden van 14ex op 3/10 werd nog een relatief late juveniele wespendief opgemerkt boven Kruibeke telpost, allen in actieve vlucht naar ZW doortrekkend.

BUIZERD   (Buteo buteo)
Tijdens de voorjaarstrek werd de buizerd enkel in zeer klein aantal gezien bij de telposten te Kruibeke en Rupelmonde, Het was vooral tijdens de maand oktober dat goed gerichte trek kon worden gezien bij Kruibeke telpost.
Op 3/10 telde men 47 overtrekkende buizerden bij Kruibeke telpost, grootste groep 14ex, allen mooi naar ZW vliegend.
Beste dag voor deze soort was op 17/10 waarbij 58ex werden geteld nabij Kruibeke telpost.
Op 18/10 trokken bij zandstok N te Kruibeke 7ex door in een ZW richting.

VISAREND   (Pandion haliaetus)
Op 25/04 vloog 1ex over Bazel telpost(9u30’) in een NO richting.
Knap was het op 31/08 waarbij op 1 uur tijd 2 individuen overtrekkend te zien waren bij Zandstok N te Kruibeke.
Nabij het pachtgoed te Kruibeke (molenstraat) werd een naar ZW overtrekkend ex gezien op 8/10.

RUIGPOOTBUIZERD   (Buteo lagopus)
Knap was de waarneming van deze toch wel zeer schaarse wintergast, waarbij op 17/10 een juveniele ruigpootbuizerd werd gezien in Rupelmonde polder, (zie foto).
Op 25/10 vloog 1 ex over Kruibeke polder in een O richting.

Juveniele ruigpootbuizerd bij RP op 17/10.- Foto: Veerle Heyman


BOOMVALK    (Falco subbuteo)
De eerste boomvalk werd op trek gezien 25/04 bij Bazel telpost, de valk vloog naar NO, een tweede ex werd jagend gespot in Bazel polder.
Op 15 en 22/05 werden telkens naar NO 2 overtrekkende boomvalken gezien bij Bazel telpost.
Vanaf deze laatste datum was in de regelmaat een koppel boomvalken baltsend en jagend te zien in het gebied, het koppeltje heeft gebroed net buiten het gebied.
Waarnemingen tijdens de najaarstrek waren niet altijd duidelijk en hadden meestal betrekking tot de plaatselijke vogels.

Juveniele boomvalk nabij Kruibeke telpost op 11/09 - Foto: Johan Colman

SLECHTVALK   (Falco peregrinus)
De slechtvalk is een vrijwel constante jager (broedkoppel net buiten het GOG) in dit gebied.
Tijdens de najaarstrek werd een slechtvalk op trek waargenomen te Rupelmonde polder op 3/10 en vloog deze in een ZW richting.


Volwassen slechtvalk op 21/02 bij heirbeeksluis te Kruibeke.- Foto: Johan Colman.

SMELLEKEN    (Falco columbarius)
Op 19/04 trok een adult ♀ over zandstok N te Kruibeke, ook op 29/09 werden aldaar twee overtrekkende ex gezien.
Op 3/10 noteerden men 2 naar ZW overtrekkende ex (een adult ♂ en een adult ♀) bij Kruibeke telpost.
Nog bij Kruibeke telpost vloog op 9/10 1ex laag over naar ZW.
Op 10/10 werd een overtrekkend ex gezien bij het pachtgoed te Kruibeke, het valkje vloog in een  ZW richting.

Volgende pagina