Print deze pagina

Jaaroverzicht vogels 2010: deel 6

ZWARTE ROODSTAART   (Phoenicurus ochruros)
Een mannetje was te zien op 20/01 in Rupelmonde polder.
In de periode 24/03 tot 15/05 was minstens 1♂ aanwezig in Rupelmonde  polder, op 25/04 werd het ♂ baltsend/zingend waargenomen, of de soort  heeft genesteld in het GOG is onduidelijk.
Tijdens het najaar was de soort continu aanwezig te Kruibeke bij zandstok N met 3ex en dit van 1/09 tot 20/10.
Op 21/10 werd nog een adult ♀ gezien (foto) in Bazel polder.


Zwarte Roodstaart - Foto: Veerle Heyman


PAAP   (Saxicola rubetra)
Het eerste paapje, een ♂ liet zich bewonderen op 9/05 in Rupelmonde polder.
Van 1/05 tot 16/05 was een koppeltje paapjes continu aanwezig in Bazel polder en tevens was ook 1 koppeltje te zien in Rupelmonde polder op 16/05.
Op 23/05 werd nog 1 ♀ gezien in Kruibeke polder.
Tijdens het najaar was de soort vooral aanwezig met 1 tot 3ex (hoofdzakelijk eerste kalenderjaren) van 17/08 tot 28/09 verspreid over het gebied.

Paapje in een eerste kalenders kleed op 11/09 in Kruibeke polder.- Foto: Johan Colman.


ROODBORSTTAPUIT    (Saxicola rubicola)
In het toekomstig GOG is de roodborsttapuit met minstens 3 overwinteraars (afwezig tijdens de koudegolf en sneeuw in januari) vrijwel continu aanwezig.
Tijdens de voorjaarstellingen en monitoring in het gebied kwam men tot een spectaculair resultaat. Er bevonden zich namelijk 16 broedkoppels (5 in 2009) verspreid over het gebied.
Meerdere koppels roodborsttapuiten deden een tweede legsel en daarvan werden de pas uitgevlogen jongen in augustus/september gezien, een prachtig broedjaar voor deze soort.
In oktober bleken de meeste roodborsttapuiten richting zuiden te zijn vertrokken, slechts enkele trotseerden de koude wintermaanden met op 16/12 waren nog 2ex aanwezig in Bazel polder.

TAPUIT   (Oenanthe oenanthe)
Een adult ♂ werd gezien te Kruibeke bij zandstok N op 19/04.
Op 20/04 werden 4ex (1♂+3♀♀) gezien in Bazel polder. Na deze was de soort blijkbaar goed op doortrek met vrijwel dagelijks gemiddeld 3 tot 5 ex aanwezig.
Op 1/05 waren 4♂♂ en 1♀ te zien in Bazel polder.
Op 2/05 was ook nog een ♀ te zien in Rupelmonde polder.
Tot 22/05 was ook nog een ♀ aanwezig in Bazel polder.

Een adult ♂ op 1/05 in Bazel polder - Foto: Johan Colman

Tijdens de najaarstrek was de soort aanwezig van 6/08 tot 1/10 gemiddeld met 3ex in Kruibeke polder.
Op 5/09 waren 3ex te zien in Rupelmonde en 2 ex in Bazel polder.Tapuit in najaarskleed, 21/08 in Kruibeke polder.- Foto: Johan Colman

BEFLIJSTER   (Turdus torquatus)
Op 7/04 werden 5ex gezien in Bazel polder waarvan een mannetje vlakbij de telpost kwam te zitten, de andere 4 trokken samen in groep over in een O richting.
Een mannetje vloog laag langsheen de telpost te Bazel op 9/04 in een Z richting.
Op 12/04 pleisterden 2ex in Kruibeke polder, op 16/04 werd 1ex gezien ook in Kruibeke polder, op 25/04 vlogen 2 ♂♂ over Bazel polder, op 29/04 was 1ex ter plaatse aanwezig in Bazel polder en nog op 29/04 vloog 1ex over Kruibeke bij zandstok N.

SNOR   (Locustella luscinioides)
Een baltsend en zingend ex werd gespot op 1/04 bij zandstok N te Kruibeke.

SPRINKHAANZANGER   (Locustella naevia)
De sprinkhaanzanger, reeds aanwezig vanaf 10/04 met 1 zingend ex in Bazel polder, is ook als broedvogel in het GOG met een stevige opmars bezig.
Bij monitoring resultaten werden maar liefst 12 territoria genoteerd, een waar succes!

CETTI’S ZANGER   (Cettia cetti)
De cetti’s zanger was enkel afwezig tijdens de koudegolf met sneeuw in januari en de maand december.
Deze schuwe nieuwkomer in het GOG is reeds aanwezig sinds het najaar van 2009 en is in de meeste gevallen enkel te horen voornamelijk in het Bazelschor.

RIETZANGER   (Acrocephalus schoenobaenus)
De eerste rietzanger werd gezien op 5/04 en is evenals zijn soortgenoot de sprinkhaanzanger met een stevige opmars bezig als broedvogel.
Bij de monitoring resultaten werden 13 territoria genoteerd in het GOG (5 in 2009).
De rietzanger was aanwezig tot 14/08.Een rietzanger te Kruibeke bij zandstok N op 29/05. - Foto: Wim Deloddere

SPOTVOGEL   (Hippolais icterina)
Een spotvogel was te zien van 4 tot 6/06 in Kruibeke polder.

TUINFLUITER   (Sylvia borin)
Op 9/05 werden 7 zangposten genoteerd in Rupelmonde polder en op 14/05 waren 3 zangposten aanwezig op relatief korte afstand in Kruibeke polder.

BRAAMSLUIPER   (Sylvia curruca)
Op 1/08 was 1ex te zien nabij de telpost in Kruibeke polder en op 16/09 werd 1ex gezien bij zandstok N te Kruibeke.

FITIS (Phylloscopus trochilus)
Zangposten werden genoteerd op 21/.03 bij zandstok N te Kruibeke, op 27/03 nabij de  telpost te Bazel en op 25/04 in Rupelmonde polder.

VUURGOUDHAAN   (Regulus ignicapillus)
Op 30/11 werd een ♀ vuurgoudhaantje gezien in Bazel polder.

GRAUWE VLIEGENVANGER   (Muscicapa striata)
Een roepend ex werd gezien bij de Rupelmondse kreek op 23/06.

BAARDMAN   (Panurus biarmicus)
Twee ex vlogen naar N over zandstok N te Kruibeke op 18/10 en op 18 en 20/12 waren minstens twee ex aanwezig in Kruibeke polder.


Baardman ♀ te Kruibeke.- Foto: Wim Deloddere.

MATKOP   (Poecile montanus)
Op 31/01 was een matkop te zien bij de Rupelmondse kreek. Op 6/03 werd 1ex gezien in Bazel polder. Op 20/06 werden 5ex gezien in Rupelmonde polder en op 18/12 werden 3ex gezien bij de Kruibeekse kreek.
Er werd een zeer waarschijnlijk broedgeval genoteerd voor Kruibeke polder.

ZWARTE MEES   (Periparus ater)
Een groepje van 5ex vloog over zandstok N te Kruibeke op 10/09.
Op 11/09 noteerden men 27ex die in een N richting vlogen bij Kruibeke telpost.
Op 25/09 was 1ex ter plaatse nabij de telpost te Kruibeke.
Op 2/10 vloog een groepje van 10ex naar Z over Kruibeke telpost.
Er werden 2ex gezien in Bazel polder op 14/11 en op 20 en 27/12 werden 1 en 2ex gezien    in Rupelmonde polder.

GRAUWE KLAUWIER   (Lanius collurio)
Knap was de waarneming van een adult ♀ grauwe klauwier die zich mooi liet bekijken bij zandstok N te Kruibeke op 23/05.
Nog mooier was dat op 24/05 een adult ♂ werd gezien wederom bij zandstok N te Kruibeke, deze vloog na een kortstondig verblijf in een zuidelijke richting weg.Grauwe klauwier, volwassen ♀, gefotografeerd bij zandstok N te Kruibeke op 23/05.- Foto: Wim Deloddere.

WIELEWAAL   (Oriolus oriolus)
Op 24/04 werd de eerste wielewaal gezien in Bazel polder, de vogel vloog  door in een NO richting.
Vanaf 9/05 lieten onze eigen broedvogels zich horen zowel in Bazel als Kruibeke polder.
Ook uit de monitoring resultaten bleken minstens 3 koppels aanwezig te zijn tijdens het broedseizoen.

APPELVINK   (Coccothrauster coccothraustes)
Slechts 1 enkele waarneming van deze soort met name op 10/10 werd 1 overtrekkend ex gezien bij zandstok N te Kruibeke.

EUROPESE KANARIE   (Serinus serinus)
Op 10/01 pleisterden 4ex in Rupelmonde polder.
Op 6/04 vloog 1ex over Bazel telpost in een Z richting.
Op 10/10 werd 1ex gezien bij het pachtgoed te Kruibeke.

GOUDVINK   Pyrrhula pyrrhula)
Op 10/06 was 1ex ter plaatse in Bazel polder.
Op 2/12 was 1♂ te zien in de Bazelse “kooi”en ook op 4/12 waren aldaar 2♂♂ en 1♀ te zien.

KRUISBEK   (Loxia curvirostra)
Op 6/07 vloog 1ex naar NO over Rupelmonde polder.
Op 11/07 vloog een groepje van 10ex over Bazel polder.
Er werd een groep van 15ex gezien in Kruibeke polder op 13/07 en ’s avonds vlogen 5ex over het centrum van Rupelmonde.
Op 27/11 waren 4ex ter plaatse in Bazel polder.

GEELGORS   (Emberiza citrinella)
Op 30/12 werd 1 overvliegend ex gezien te Kruibeke (centrum).

Terug naar de eerste pagina van dit overzicht