Print deze pagina

Kennismaking met de Damvallei

We vertrokken met een nog min of meer blauwe hemel, maar wolkenpakken kondigden reeds een natter weertype aan. In de Damvallei erwelkomde de lokale gids Steven Van De Woestijne ons, met een schets over de geschiedenis van het gebied. Daarna vertrokken we voor de wandeling met een eerste stop aan het Damvalleimeer om de broedende visdiefjes en kokmeeuwen, op de voor hen geconstrueerde vlotjes, te bespieden. Enkele overvliegende zilvermeeuwen werden door een ontvangstcomité van alerte visdiefjes direct de juiste vliegrichting, nl weg van de broedplaatsen, uitgestuurd. De tocht ging verder langsheen het riet, waar de bosrietzanger en de karekiet zich lieten horen, naar de kleurige hooilanden waar ratelaar, brede orchis, margriet, echte koekoeksbloem, grote en kleine valeriaan, grote boterbloem, moeraskartelblad, fijne ranke grassen en diverse zegges een schilderachtig palet vormden waar Monet van zou gedroomd hebben. Helaas begon de nationale drasj toen we bijna terug moesten keren. Een kleurrijk natuurgebied dicht bij huis!