Print deze pagina

Bezoek aan Lippenbroek

Tom Maris geeft een uiteenzetting over het project - Foto: V.Heyman

Op 26 augustus 2008 gaf Tom Maris (UA) een uiteenzetting over het pilootproject in Lippenbroek, Hamme. In het Lippenbroek werd een gereduceerd getijdengebied/ gecontroleerd overstromingsgebied gecreëerd zoals het GGG-GOG dat  in Kruibeke gebouwd wordt. Lippenbroek doet dienst als pilootproject voor het veel grotere GGG in Kruibeke.


In Hamme Lippenbroek bootst een sluis in de rivierdijk de werking van eb en vloed na in de achterliggende polder. De sluis wordt zo afgesteld dat het binnendijks gebied even vaak overstroomt als een natuurlijke oever naast de rivier. Bij laag water stroomt er geen druppel binnen. Tweemaal per dag bij vloed, treedt het gebied in werking. Hoe hoger het natuurlijk tij, hoe meer water door de sluis zal vloeien. Bij springtij staat het meeste water in de polder, maar bij doodtij stroomt er nauwelijks iets binnen. Telkens het waterpeil in de Schelde daalt, stroomt het water weer weg vie de uitwateringssluis. Zo staat de polder afwisselend wel en niet onder water. Net las de planten op de oever van de rivier. In het Lippenbroek onderzoekt men de gevolgen van dit gereduceerd tijd op fauna, flora, de bodem en eht water. Tom Maris gaf een complete uiteenzetting van de hele opzet en de voorlopige resultaten. Die waren veelbelovend voor de vele organismen in de bodem en in het water.

Nadien werd een bezoek ter plaatse gebracht, waarbij Ir. S. Nollet de nodige uitleg verschafte.

De inwateringssluis in het Lipenbroek, een miniversie van de sluizen in het GOG-KBR - Foto: V. Heyman

Meer over Lippenbroek: www.lippenbroek.be