Print deze pagina

Modave en omgeving 2009

De bustocht van Kruin ging op 11 oktober richting Modave, in de Naamse Condroz. 's Morgens kon er gekozen worden tussen een wandeling in de omgeving van het kasteel of een bezoek aan het kasteel. Voor sommigen was het een hartverscheurende keuze want zowel de omgeving als het kasteel oogden zeer aantrekkelijk! We willen jullie dan ook het relaas van het kasteelbezoek èn van de wandelingen zeker niet onthouden!

Kasteel van Modave - Foto: M. Vernimmen

Het kasteel van Modave (Lucia)

De groep kasteelgangers van Kruin hebben honderd procent gelijk gekregen om tijdens de voormiddag een bezoek te brengen aan het kasteel van Modave, ingeplant op een rotspunt die 60 meter boven de vallei van de Hoyoux uitsteekt. Vanaf het terras is er dat uitzonderlijk uitzicht op het omringende natuurreservaat van 450 hectaren.
Het gebouw werd opgetrokken in de middeleeuwen, gedeeltelijk verwoest in de 17de eeuw . Later kreeg
het kasteel een klassieke voorgevel. De voortuin werd opnieuw aangelegd naar Franse stijl met een
grote fontein centraal voor de deur, omringd door muren en een grote ingangspoort. Het kasteel werd bewoond door vermaarde eigenaars, maar sedert 1941 is het eigendom van Vivaqua die reeds sedert
1909 belangrijke waterwinningen heeft uit de bronnen van de Hoyouxrivier.
Het patrimonium van dit kasteel is dus in duurzame bewaring, heel authentiek ingericht en gerestaureerd en de interieurs die daar nog zijn getuigen van een glorierijk verleden. Vivaqua heeft niet alleen een mooie investering maar tegelijk een uitzonderlijke parel van onze cultuur voor de gemeenschap verzekerd.
Zeer bijzonder zijn er in één van de zalen de maquette, de tekeningen en werkschetsen ten toon gesteld over het hydraulisch rad dat in Modave werd gebouwd door Renkin Sualem. Dit rad werd het voorbeeld voor de wereldwijd gekende befaamde machine van Marly die het water uit de Seine opstuwde naar het kasteel van Versailles.

Maquette - Foto: Lucia Busselot

Het kasteel biedt naast een geleid bezoek nog vele culturele en gastronomische activiteiten en op de
heuvel rond deze nederzetting is er de mooie wandeling die de andere helft van de Kruiners intussen
vol zuurstof en energie tegen het middaguur aan tafel gebracht heeft.
In het restaurant van het kasteel, de mooi gewelfde kelderverdieping, werd met veel smaak de picknick
verorberd bij de verse tomatensoep en lekkere koffie.
We hebben genoten van cultuur en natuur, een mooie geslaagde combinatie.

De natuurwandelingen (René, Veerle, Gilbert)

De weersvoorspellingen waren niet opperbest, maar een Kruinuitstap gaat steeds gepaard met goed weer, dus....
Vroeg in de ochtend vertrokken we met de bus richting Modave, waar het prachtige en indrukwekkende kasteel zich op de heuvel boven een uitgestrekt domein verheft. Er moest een lastige keuze gemaakt worden: een bezoek aan het kasteel of een fikse wandeling door het domein.

De wandelaars - Foto: V. Heyman

Het was een heel mooi parcours in een prachtige natuuromgeving met bossen, heuvels en rotspartijen, soms op kalkrijke bodem en dan weer op zure ondergrond. Dit zorgde voor een rijke variatie van planten en vogels waaronder goudvink, glanskopmees, boomklever, wespendief en buizerd. Vier waterspreeuwen werden opgemerkt in het riviertje door het domein. Eén van de 4 waterspreeuwen was druk aan het foerageren, waarbij hij op de rivierbodem tegenstroom onder water liep, op zoek naar waterinsecten. een ongeëvenaard spektakel! Bij de planten zagen we als "speciallekes" de kleine kaardenbol, ruig hertshooi, tongvaren, glad parelzaad, melige toorts (met witte bloemen), marjolein, heelkruid en gele dovennetel. Langs de wegrand stonden nog zilte schijnspurrie en kweldergras, als gevolg van de zoutstrooiïngen. De "vogelmannen" hadden het zo druk om al die grote gele kwikken, witte kwik, grote bonte spechten, zwarte roodstaarten enz te bewonderen dat ze het verkeerde wegeltje inliepen en iets later in het kasteel aankwamen.
Ons middagmaal was in de kelderverdieping van het kasteel in een uniek kader met soep, koffie/thee en onze eigen boterhammen.

Landschap in Ocquier - Foto: V. Heyman

Na de middag wandelden we in Ocquier, langs glooiende weiden en akkers, monumentale eiken en wilgen en imposante houtkanten, maar helaas onder een donkergrijze hemel met een lichte neerslag. Toch zagen we nog een graspieper en een grote gele kwikstaart. Voor we het wisten waren we terug aan de bus en mochten we in Grandhan genieten van een hapje en een warme drank.
De hele dag was een streling voor alle zintuigen!