Print deze pagina

Poelenproject

In 2010 werd een enthousiaste groep vrijwilligers gerecruteerd uit de Milieuraad om amfibieën te localiseren in onze gemeente. Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) had voordien al veel veldwerk uitgevoerd en alle poelen in kaart gebracht.
Vervolgens werden 4 ploegen samengesteld die 3x per jaar een 4 tot 5-tal poelen inspecteerden met zelfgemaakte fuiken (flessen) en professioneel materiaal.

Vanaf 2012 wordt er enkel nog geïnventariseerd met gegalvaniseerde fuiken . In totaal 8 stuks waarvan 4 eigendom van de gemeente Kruibeke.
In 2011  zijn de  ploegen al 3x op stap geweest op zonnige lenteavonden.  Er werden kleine watersalamanders en zelfs de zeldzame kamsalamander waargenomen.

In 2012 werd hetzelfde scenario herhaald met andere poelen met wisselend succes maar het waren steeds aangename lenteavonden.

In 2013 idem dito en werd er ook een evaluatie gemaakt van de afgelopen jaren. Bij monde van Robbert Schepens (RLSD) werd meegedeeld dat een groot aantal interessante poelen zullen geruimd worden op hun kosten. Ons veldwerk van de afgelopen jaren wordt dus zeker gewaardeerd.


Allen die hieraan willen meewerken kunnen me steeds contacteren via
Koen Van der Aa