Print deze pagina

Poelenproject Groot-Kruibeke

 

Inventarisatie poelen in Groot – Kruibeke: start in 2010 - 2011
In samenwerking van de milieuraad van Kruibeke met het Regionaal Landschap Schelde – Durme zijn er een aantal groepjes van vrijwilligers gevormd die 3x per jaar een zelfde aantal poelen zullen inventariseren (*). Deze poelen liggen her en der verspreid over het grondgebied. De eigenaars moeten uiteraard hun toelating geven om deze inventarisatie te mogen doen. De werkwijze is eenvoudig: ’s avonds worden er minifuikjes gezet en de volgende dag worden die gelicht. Een aantal Kruinleden werken hier enthousiast aan mee. Met een net wordt ook geschept in het water en de inhoud wordt met argusogen bekeken. In één bepaalde groep heeft men zelfs de zeldzame Kamsalamander aangetroffen op het grondgebied van Bazel. In het groepje van Koen werden jammer genoeg enkel kleine watersalamanders en bruine kikkers aangetroffen maar toch ook de gevreesde waterschorpioen, tal van bootsmannetjes en geelgerande watertorren en veel te veel stekelbaarsjes (zij eten de eitjes van de amfibieën op). In andere groepjes werden nog andere beestjes gevonden: waterpissebed, haft, larve van een libel, larve van een waterjuffer, duikerwants, poelslak, kikkervisjes... De vondst van een staafwants maakte de ploeg van Nine meer dan gelukkig (zie foto). De groep van Freddy kreeg een grote spinnende watertor in de fuik, een beest(je) van bijna 5cm! En aan de rand van een poel vonden ze Slanke Waterbies, vrij zeldzaam! Deze uitstapjes zitten dus boordevol avontuur en allerhande verrassingen.

*In Temse bestaat deze werkgroep al langer. Op hun grondgebied hebben ze o.a. de kamsalamander gevonden. Daar deze beestjes zich niet aan de gemeentegrenzen houden is het niet onwaarschijnlijk dat deze salamander ook op Kruibeeks grondgebied te vinden is. De kamsalamander is een vrij grote salamander waarbij de mannetjes in paartijd een hoge getande staartkam ontwikkelen. De kamsalamander staat genoteerd op de rode lijst (met uitsterven bedreigd).

Vervolginventarisatie in 2012: Resultaten

In 2010 is Regionaal Landschap Schelde-Durme, kortweg RLSD, gestart om de talrijke poelen die Kruibeke telt, te inventariseren.
We zijn met een 15-tal vrijwilligers en ingedeeld in 4 teams die elk 4 tot 5 poelen voor hun rekening nemen. Het is de bedoeling om vanaf 15 maart tot ten laatste 15 juli deze, vooraf op een kaart aangeduide, poelen 3 keer te inventariseren en de waarnemingen door te geven.
Dit voorjaar beschikten we over fantastische gegalvaniseerde fuiken die deels geleverd werden door de gemeente, met dank aan Katrien Cornu, milieuambtenaar Kruibeke.
Zowel Katrien, Lucia Busselot, Dirk Braem en mezelf genoten van onze avondlijke uitstappen in het “geboerte” van Bazel. Eerst plaatsten we de fuiken in de diverse poelen en de dag nadien kwamen we ze leegmaken. Zo ben ikzelf op wondermooie plaatsen geweest die ik daarvoor absoluut niet kende.
Een overzicht van wat er zoal in de fuiken zat: bijna in elke poel zaten dikkopjes (kikkerlarven) maar ook 10-doornige stekelbaarzen, die soms echt massaal aanwezig waren. Dat getuigt van een behoorlijke waterkwaliteit. In 2 poelen werden grote aantallen kleine watersalamander en ook de zeldzame kamsalamander aangetroffen!
Als waterplanten troffen we vooral gele lis maar ook gele waterkers, ook nog rovers zoals de geelgerande watertor en diverse posthoornslakken.
We hopen zo nog enkele jaren door te gaan tot alle poelen aan bod zijn gekomen en hopelijk blijft de waterkwaliteit verbeteren zodat er voldoende diversiteit aanwezig blijft. (Foto's: kamsalamander - foto: Koen Van der Aa)
Koen Van der Aa

Wie zin en interesse heeft kan nog altijd aansluiten: neem contact via .