Print deze pagina

Plantenstudiegroep op streeptocht!

Op woensdagavond 21 mei 2008 deden we onder deskundige leiding van René onze eerste planteninventarisatie in het kader van het Atlas-karteringsproject 2015. Bedoeling is om "kilometerhokken" te verkennen waarvan geen of verouderde lijsten zogenoemde zwarte hokken) beschikbaar zijn in de centrale Florabank. We gingen op stap in het gehucht de Loever nabij Sint-Gillis-Waas, een sterk agrarische omgeving met veldwegen, grachten en bermen tussen maïsakkers en bermen van de rijbaan.

Ondanks het heel ruderale kakakter van de omgeving streepten we reeds een aardig lijstje bijeen met uitbundige atervegetaties van Grote egelskop, Waterweegbree, Gele lis en Watertorkruid. Op de kapotgespoten wegranden merkten we uitgebreide matten van Parapluutjesmos, fraai in bloei. Aan de rand van een privédomein werden we gelokt door de

indringende geur van Salie met grote sierlijke purperen lipbloemen. De interessantste waarneming deden we op 't einde van de tocht in de berm langs de straat; een schriel geelgroenig laag plantje met kleine tegenoverstaande blaadjes en eigenaardige miniscule bekervormige bloempjes... het Klein bronkruid! Z'n broertje, het Grote bronkruid is, zoals de naam reeds laat vermoeden, een kensoort van bronbosvegetaties. Het Kleine bronkruid (Montia minor) is een soort van zandige, vochtige akkers, frequent bewerkte grond, dikwijls in de verdichte, snel uitdrogende grond in wielsporen en ook op kerkhoven, in plantsoentjes en tuinen, dikwijls begeleid door Winterpostelein. Klein bronkruid behoort trouwens ook tot de Posteleinfamilie en ondanks de specifieke kenmerken van dit aparte plantengeslacht is er nogal wat variatie in ondersoorten die zich onderscheiden in de structuur van het zaadoppervlak. Na wat microscopisch gespeur konden we op de kleine zaadjes (amper 1 mm breed!) de knobbeltjes onderscheiden in de mazenvormige structuur en dat is kenmerkend voor het Klein bronkruid! Ondanks de wantrouwige reactie van een buurtbewoner was het alvast een boeiende, veelzijdige start van onze streeptochten.

Enkele overvliegende Zwartkopmeeuwen en een Blauwborst die een serenade afstak op het toppeke van een uitgebloeide Lisdodde, maakten het plaatje compleet!

Met genoegen kijken we uit naar de... volgende kilometer!
Freddy