Print deze pagina

Kruin gaat voor Trage Wegen!

Enkele maanden geleden namen het Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD) en het gemeentebestuur het initiatief om onze buurtwegen, kerkwegels.... in ere te herstellen in de toekomst.
Het team van RLSD maakte begin dit jaar een plan op en deed een oproep naar geïnteresseerden om een startvergadering bij te wonen. Hierop was Kruin uiteraard aanwezig, samen met nog een twintigtal mensen, al dan niet vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende verenigingen, zoals onder meer de landbouw.
In deze vergadering werd gevraagd een inventaris te maken van alle bestaande en verdwenen buurtwegen met de juiste status. Dit was een titanen werk, vermits deze allen dienden bezocht te worden, de status van toegankelijkheid beschreven, met foto’s, en de knelpunten naar voor gebracht. Dit jaar werden alleen de Trage Wegen van Bazel en Rupelmonde onder de loep genomen.
Voor de uitvoering van de inventarisatie tekenden enkele Kruinleden: Katia Cypers en echtgenoot, Paul De Lamper, Freddy Moorthamer, Robby De Winter en Gilbert Smet.
In juni waren we rond met inventariseren en werden alle gegevens naar het RLSD gestuurd. Deze werden verwerkt en op kaart gebracht als mogelijke potenties naar de toekomst toe. Er bleken 28 clusters van trage wegen te zijn. Hiervan zijn naar schatting 60 tot 70 procent met toegankelijkheidsproblemen over gans of een deel van hun traject.
RLSD belegde een nieuwe vergadering waarop alle verenigingen van Kruibeke waren uitgenodigd. Buiten de landbouwers en Kruin waren er deze keer niet zo veel aanwezigen. De verdere afspraak is dat elke vereniging de 28 trajecten evalueert en zijn visie hiervoor op papier zet.
Kruin heeft ondertussen deze evaluatie gedaan en zijn standpunt bepaald.

Doelstelling van Kruin:
Een netwerk van Trage Wegen in onze gemeente opzetten doorheen zo veel mogelijk landschappelijk en ecologisch waardevol gebied. Het TW netwerk moet zo ingericht worden dat alle wegen over het volledige traject ten allen tijde bewandelbaar en fietsbaar is, en dus minstens 1,5 m breed is.

Een groot knelpunt is de N485 (weg van Steendorp/Bazel naar Haasdonk, met oprit E17) in ons Trage Wegen Netwerk. Om een volledig veilig TW netwerk te creëren in Bazel dat aansluit op het TW Temse en Kruibeke dient langs de N485 een veilig fiets- en wandelpad aangelegd te worden.
Ons voorstel wordt nu voorgelegd aan RLSD en de gemeente, die samen de haalbaarheid en het kostenplaatje gaan bepalen. Dit krijgt dus binnen enkele weken een vervolg.
Voor volgend jaar staan de buurtwegen van deelgemeente Kruibeke op de agenda. Kruin heeft zich voorgenomen ook nu weer de trekkende partner te zijn van RLSD en het gemeentebestuur.

Gilbert

   
 Trage weg in goede staat  Trage weg in slechte staat

-Foto's: Robby De Winter