Print deze pagina

Vallei van de 3 beken - Bazel

Het wandelpad

Nieuws uit de Vallei van de Drie Beken: Klik hier.

Kaartje: Klik hier voor een printversie

Wandelen door de vallei van de Drie Beken in Bazel


 

In deze brochure geven we een beknopt beeld van dit prachtig landschap met als voornaamste elementen de geklasseerde Barbierbeekvallei, de oude boerderijen en de typische bolle akkers van het Waasland. Het bewegwijzerde 4,2 km lange wandelpad werd volledig geschikt gemaakt voor rolstoelgebruikers. Op 5 juni 2005 werd het knuppelpad officieel in gebruik genomen ( lees hier het verslag). Via het knuppelpad kunnen rolstoelgebruikers vanaf de Oude Kerkstraat tot aan de meanderende Barbierbeek. Er worden ook geleide wandelingen met doventolk en braille informatie georganiseerd op afspraak. Tweemaal per jaar (periode juni en september) wordt een gegidste wandeling (gratis!) in het gebied georganiseerd onder leiding van natuurgids R. Timmerman. De wandeling start ter hoogte van het kruispunt Beekstraat - Oude Kerkstraat.

Contactadressen voor algemene informatie en brochure wandeling (met plan en beschrijving): Kostprijs 1euro inclusief verzendingskosten te bekomen bij:

  • Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever vzw
  • Kruin vzw. Houtenkruisstraat, 29, 9150 Kruibeke tel: 03/774.27.94 Email:
  • Of af te halen bij het Toeristisch Infokantoor Rupelmonde , Nederstraat 2


Contactpersoon specifiek voor dit gebied:
R. Timmerman, Klaprozenstraat 2, 9120 Melsele Tel: 03/775.03.64 e-mail:

Over welk gebied gaat het?

Het betreft de vallei van de drie beken: Barbierbeek, Groendambeek en Kleine Pismolenbeek. Deze beken liggen in het gebied ten zuiden van de E17 vlakbij de afrit Haasdonk, op het grondgebied van Bazel, een deelgemeente van Kruibeke.

Waarom is dit gebied zo waardevol?

Zowel geschiedkundig als op natuurlijk vlak is dit gebied zeer waardevol. Reeds in de middeleeuwen situeerden zich hier enkele belangrijke omwalde hoeven namelijk Hof ter Elst en het Geelhof. Ook de banmolen van de Gheelhauts en later de Pismolen (watermolen op de Barbierbeek) duiden op het belang van het gebied. Uit oude kaarten (Speelman 1688, Ferraris 1773) blijkt dat de perceelsgrenzen nu nog steeds op dezelfde plaats liggen als honderden jaren geleden. Dit gegeven in combinatie met een goed bermbeheer (volgens het bermdecreet van 1984) zorgt ervoor dat een groot aantal kruiden en wilde planten voorkomen. In het voorjaar kunnen we genieten van een kleurrijke bloemenpracht van pinksterbloem, dagkoekoeksbloem, hondsdraf, slanke sleutelbloem en vele andere soorten.

Op natuurlijk vlak zijn een aantal zeer belangrijke landschapselementen aanwezig. Vooral de typische bolle akkers van het Waasland geven de vallei een zeer merkwaardig Het landschaplandschapsbeeld. Het wijmen- of wilgenveld, griende of rijsbos (allemaal dezelfde betekenis) op een door de gemeente aangekochte perceel is uniek. Zoals de prachtig meanderende Barbierbeek zijn er maar enkele beken in Vlaanderen, de vallei is geklasseerd als waardevol landschap. In en rond de poelen is het goed vertoeven voor amfibieën en zelfs de ijsvogel is er waar te nemen. Wanneer boven de hoofden van de wandelaars de buizerd en de torenvalk opdoemen en het gelach van de groene specht hoorbaar is, raken we nog meer overtuigd van het waardevolle van deze vallei.