Print deze pagina

Wet op de vrijwilliger

Lees hier hetgeen U als vrijwillige medewerker van Kruin dient te weten :

De nieuwe wet op het vrijwilligerswerk verplicht KRUIN de volgende info aan haar leden en vrijwilligers te geven:
 1. De sociale doelstellingen en juridisch statuut van de vereniging:Kruin is Kruibeeks Natuurbehoud, afgekort "Kruin" , een vereniging zonder winstoogmerk, werd opgericht in 1992.De vereniging heeft tot doel in de ruimste zin van het woord de vrijwaring en verbetering te bewerken van het leefmilieu in Groot-Kruibeke en in het Waasland in het algemeen. Vanaf mei 2002 is Kruin geassocieerd met Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever vzw kortweg "Natuurpunt.wal". Deze vereniging is actief te Antwerpen Beveren, Kruibeke, Temse en Zwijndrecht.
 2. Verzekeringsmaatschappij: Alle Kruinleden ( betaald jaarlijks lidgeld ) zijn verzekerd bij Mercator - Noordstar, bij deelname aan aangekondigde Kruinactiviteiten voor
  • Burgerlijke aansprakelijkheid :
  • Lichamelijke schade: 1.250.000 € / Stoffelijke schade:125.000 €
  • Medische kosten: 620 € / Overlijden: 2500 €
  • Blijvende invaliditeit : 5000 € / Tijdelijke werkongeschiktheid: niet verzekerd
  • Rechtsbijstand : 6200 €
 3. Betaling van de onkostenvergoeding: Vrijwilligers kunnen onkosten die vooraf door het bestuur werden goedgekeurd integraal na afgifte van betalingsbewijs terugbetaald krijgen van Kruin.
 4. Ethische verplichting vrijwilliger: De vrijwilliger wordt geacht de geheimhoudingsplicht te respecteren en zich loyaal t.o.v. Kruin te gedragen.