Print deze pagina

Watervogeltellingen

Juveniele Fuut - Foto: Johan Colman

Sinds 1998 worden jaarlijks in de winter de watervogels geteld. De eerste jaren werden enkel de Canadese ganzen geteld, nadien werden ook de andere aanwezige ganzen geteld. De getallen en diversiteit lopen op met de jaren. Sinds men de werken gestart is aan het GOG worden nog meer verschillende soorten watervogels waargenomen, zoals oa rietgans, brandgans en kolgans. Een zeer veelbelovend gegeven voor de toekomst!

Juveniele Dodaars - Foto: Johan Colman


Wintermaxima

(K= Kruibeke, B= Bazel, R= Rupelmonde, KBR= Kruibeke-Bazel-Rupelmonde)

Euring-
nummer
Soortnaam Gebied 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
70 Dodaars Kruibeekse Kreek K 1        
70 Dodaars Polder KBR - - 1 1 1
70 Dodaars
Rupelmondse Kreek R - - - 1  
90 Fuut Rupelmondse Kreek R 5 2 4 3 5
100 Roodhalsfuut
Bazelse Kreek K     1    
100 Roodhalsfuut Rupelmondse Kreek R   1      
720 Aalscholver Bazelse Kreek K 8 2 5 7 8
720 Aalscholver
Kruibeekse Kreek K 4 2 3 3 4
720 Aalscholver
Polder KBR   1 20 2 1
720 Aalscholver
Rupelmondse Kreek R 4 10 11 18 13
1220 Blauwe Reiger
Bazelse Kreek K   2 1 1 2
1220 Blauwe Reiger Kruibeekse Kreek K 4 5 4 8 5
1220 Blauwe Reiger Polder KBR 1 5 4 4 6
1220 Blauwe Reiger Rupelmondse Kreek R 2 1 1 2 3
1520 Knobbelzwaan
Kruibeekse Kreek K 2     5  
1520 Knobbelzwaan Polder KBR
6 2      
1590 Kolgans Kruibeekse Kreek K 21        
1590 Kolgans Polder KBR 27 14 104 48 30
1610 Grauwe gans
Kruibeekse Kreek K       4  
1610 Grauwe gans Polder KBR     8 2 1
1619 Boeregans
Kruibeekse Kreek K 3 1 1 3  
1619 Boeregans Polder KBR 4 4 9 5 5
1619 Boeregans Rupelmondse Kreek R 5 8 6 6 6
1620 Indische gans
Kruibeekse Kreek K 8        
1620 Indische gans Polder KBR       6 1
1660 Canadese gans
Bazelse Kreek K 2 22   2 18
1660 Canadese gans Kruibeekse Kreek K 43 110 101 16 117
1660 Canadese gans Polder KBR 107 96 305 138 140
1660 Canadese gans Rupelmondse Kreek R 20 40 60 48 35
1670 Brandgans Polder KBR 2   2 4 5
1670 Brandgans Rupelmondse Kreek R     5 3 4
1700 Nijlgans Bazelse Kreek K   2 2 4 7
1700 Nijlgans Kruibeekse Kreek K 3 17 6 7 11
1700 Nijlgans Polder KBR 2 5 6 10 18
1700 Nijlgans Rupelmondse Kreek R 4 2 2   2
1730 Bergeend
Bazelse Kreek K 37 15 5 5 5
1730 Bergeend Kruibeekse Kreek K 43 28 49 52 30
1730 Bergeend Polder KBR 22 29 39 107 47
1730 Bergeend Rupelmondse Kreek R 6 2 4 7 2
1769 Ringtaling
Bazelse Kreek K       2  
1769 Ringtaling Polder KBR       2  
1790 Smient
Bazelse Kreek K       4  
1790
Smient Polder KBR     12 5 3
1820
Krakeend
Bazelse Kreek K 22 30 24 15 54
1820
Krakeend Kruibeekse Kreek K 102 154 63 60 84
1820 Krakeend Polder KBR 16 18 180 55 140
1820
Krakeend Rupelmondse Kreek R 60 67 34 41 40
1840 Wintertaling Bazelse Kreek K       2 10
1840
Wintertaling Kruibeekse Kreek K 40 158 141 176 74
1840 Wintertaling Polder KBR 4   6 2 4
1840 Wintertaling Rupelmondse Kreek R   1 17   1
1860 Wilde Eend Bazelse Kreek K 23 10 14 15 12
1860 Wilde Eend
Kruibeekse Kreek K 41 80 29 106 60
1860 Wilde Eend Polder KBR 18 14 17 28 28
1860 Wilde Eend Rupelmondse Kreek R 46 31 21 50 36
1869 Soepeend Bazelse Kreek K 2 1 1    
1869 Soepeend Kruibeekse Kreek K 1 2 2 3  
1869 Soepeend Rupelmondse Kreek R 2 1 2 2 1
1890 Pijlstaart
Kruibeekse Kreek K 4 4 16 7 4
1890 Pijlstaart Polder KBR   2      
1940 Slobeend
Bazelse Kreek K 2     2  
1940 Slobeend Kruibeekse Kreek K       1 1
1940 Slobeend Polder KBR 2 2 1 2  
1940 Slobeend Rupelmondse Kreek R 1   10 2 6
1980 Tafeleend
Kruibeekse Kreek K 5 4      
2030 Kuifeend
Kruibeekse Kreek K 17 8 9 14 16
2030 Kuifeend Rupelmondse Kreek R 31 30 19 16 24
4070 Waterral
Kruibeekse Kreek K         1
4070 Waterral Polder KBR     2 2  
4070 Waterral Rupelmondse Kreek R     1 1 2
4240 Waterhoen Bazelse Kreek K 35 41 25 12 20
4240 Waterhoen Kruibeekse Kreek K 8 16 49 23 7
4240 Waterhoen Polder KBR 42 36 66 28 73
4240 Waterhoen Rupelmondse Kreek R 32 2 3 3 11
4290 Meerkoet Bazelse Kreek K 114 98 60 35 42
4290 Meerkoet Kruibeekse Kreek K 15 25 14 20 7
4290 Meerkoet Polder KBR 4 3 21 15 39
4290 Meerkoet Rupelmondse Kreek R 26 10 14 16 17
4500 Scholekster Bazelse Kreek K       1  
4500 Scholekster Polder KBR 2 2 2 4 2
4930 Kievit Polder KBR       2 2
5190 Watersnip Bazelse Kreek K 1        
5190 Watersnip Polder KBR   2 20 33  
5410 Wulp Bazelse Kreek K       1  
5410 Wulp Polder KBR     24 20  
5530 Witgatje Polder KBR       1  
5750 Zwartkopmeeuw
Polder KBR     3 9  
5900 Stormmeeuw Polder KBR       11  
5910 Kleine mantelmeeuw
Polder KBR       2  

 

Roodhalsfuut - Foto: Johan Colman