Print deze pagina

Winterwandeling in het GOG - 2008

Een kathedraal in onze polder???

Infrastructuurwerken in de polder - De winterwandelaars waren getuigen.

Momenteel zijn er een waslijst aan infrastructuurwerken aan de gang in onze polder. De bedrijvigheid is groot, de werken schieten op. Niettemin werd op 28 december onze traditionele winterwandeling in onze polder georganiseerd. Dit maal was het doel de mensen een idee te geven van de veranderingen en de grote werken die in onze polder aan de gang zijn. Meer dan 80 enthousiaste wandelaars trotseerden de koude. Gelukkig was het een droge zonnige dag. Nand was gids van dienst.

De "kathedraal" van de polder: het grote in-en uitwateringscomplex - Foto: V.Heyman

De "kathedraal" van de polder: het grote in-en uitwateringscomplex - Foto: V.Heyman

Wat kregen we te zien?

Vertrekkend van de Scheldelei over de Scheldedijk kregen we al snel een zicht op de werken van de in- en uitlaatsluis van het GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) met een uitleg over de werking van het GGG (Gereduceerd gedempt getij).
De uitlaatsluis is bijna volledig af. Dit is een "kunstwerk" van maar liefst 50 m breedte, 45 m diepte en 9 m hoogte. Ze bevat 15 kokers van 3 m op 2,2 m met elk 4 kleppen. De bodem van de kokers ligt op 0,5 m TAW. Het geheel lijkt op een enorme bunker, een kunstwerk dat na onze kerken zowat het grootste van Kruibeke is.
De inwateringsluis, waar men bezig was de betonnen vloer te gieten, wordt een identieke constructie wat omvang betreft. De inlaatkokers liggen echter op 4,5 m TAW, een hoogte die nodig is om het gereduceerd tij te verwezenlijken in de polder van Kruibeke.
Het water zal door deze kokers de polder instromen over 3 trappen. Hierdoor wordt erosie verhinderd, het zuurstof gehalte in het instromend water verhoogt sterk en eventuele vissen worden beschermd tegen een dodelijke val.

Naast deze enorme constructies waren we eveneens getuige van de bouw van de overloopdijk. Dit wordt een dijk met flauwe helling langs de land zijde. Deze helling wordt beschermd met een speciale folie en een laag van 12 cm open steen asfalt. Dit moet voorkomen dat de dijk zou uitspoelen bij in werking treden van het gecontroleerd overstroming gebied. Het asfalt wordt nadien bedekt met een grasmat.

De overloopdijk met open steenasfalt - Foto: V. Heyman

De overloopdijk met open steenasfalt - Foto: V. Heyman

Welke werken zijn er momenteel nog aan de gang?

In Bazel is men begonnen aan de kleinere in- en uitwateringssluizen (noord en zuid) en in Kruibeke is de constructie gestart van de sluis door de nieuwe ringdijk om het water van de Kapelbeek in het overstromingsgebied te loodsen.
De bouw van de ringdijk wordt in Kruibeke en Bazel stilaan afgewerkt, zodat inzaaiïng met gras dit voorjaar kan gebeuren. De overloopdijk aan de Schelde wordt eveneens in Bazel aangepast met folie en asfalt zoals in Kruibeke. Verder gaat men door met aanleggen van werfwegen, ontbossen, maar ook herbebossen als compensatie voor hetgeen verloren gaat en opruimen van chalets en andere obstakels die in een natuurgebied niet thuishoren.

De wandelaars - Foto:V. Heyman

De wandelaars - Foto:V. Heyman

Wat met onze natuurwaarden?

Ondanks al deze werken zijn we getuige van een aantal verrassende waarnemingen in onze polder.
Zo worden geregeld bruine, maar vooral wijfje en mannetje blauwe kiekendief (roofvogels van natte of open gebieden) waargenomen, die traag over de rietkragen en weilanden zweven om hun winterkostje bijeen te scharrelen.
In de broekbossen van Rupelmonde en Bazel zitten dan weer grote groepen sijzen. Het knappe is echter dat ze steeds vergezeld zijn van enkele tientallen grote barmsijzen, wat weer een unicum is voor onze contreien.
Daarnaast zagen we deze winter enkele grote groepen ganzen pleisteren. En het ging hier niet alleen om Canadese ganzen, maar ook over grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en zelfs rietganzen.
In de natte weiden vliegen geregeld watersnippen op, die zich blijkbaar in de meest drassige plekken van de polder thuis voelen.

Rietganzen - Foto: D. Braem

Rietganzen voor de eerste maal in onze polder! - Foto: Dirk Braem.

Deze waarnemingen wijzen nu reeds op heel wat potenties naar natuurontwikkeling toe. We kunnen alleen maar hopen dat de werken snel vorderen zodat de rust in onze polder kan terugkeren.

Gilbert