Print deze pagina

Activiteitenkalender publiek

Volgende activiteiten voor 2018 liggen reeds vast. Voor de meest recente informatie kijk je best in de 'Groenlink' en volg je de 'Kruinflits' die via e-mail wordt bezorgd.

21 april : Werkgroep dagvlinders en libellen
22 april : Wandeling Natuurpunt Reservaat Averbode
26 april : Mussentocht Bazel
6 mei : Lentewandeling Fort Kruibeke
Juni : Lentewandeling in een Natuurpunt Reservaat
          Huiszwaluwentocht voor volwassenen
          Opening Scalluvia
27 juli : Nachtvlinderwandeling
17 augustus : Zoogdierenwandeling : op zoek naar de Nightly Big Five
23 september : Busreis naar Roly
14 oktober : Jaarlijkse ledevergadering met wandeling
17 oktober : Natuurinfoavond Plantenevolutie in het Brak GGG
14 november : Natuurinfoavond Bever
26 december : Winterwandeling Panneweel Meerdonk