Print deze pagina

Onze projecten

Onze projecten zijn onder te brengen in vier thema's: monitoring van de natuur, natuurbeheer, educatieve projecten en wandelingen.

In de polders van Kruibeke en in Groot-Kruibeke wordt fauna en flora van nabij gevolgd. Jaarlijks worden in de winter de trekkende watervogels en roofvogels geteld. In het broedseizoen worden de broedvogels in het gebied geïnventariseerd. In de zomermaanden komen de libellen, waterjuffers en vlinders aan de beurt. Een werkgroep trekt er ook op uit om de amfibieën op te sporen. Kruin neemt ook deel aan andere landelijk georganiseerde inventarisaties zoals deze van de uilen, mussen, enzovoort.

Kruin zet zich ook in op vlak van natuurbeheer zoals organiseren van boomplantacties, zorgen voor vogelbroedplaatsen door vrijmaken van strandjes of aanleg van eilandjes, enz.

Educatieve projecten zijn één van de prioriteiten van Kruin. In samenwerking met de scholen van Groot-Kruibeke en Zonnewende wordt deelgenomen aan de jaarlijkse vogeltellingen van Natuurpunt. Kruin helpt bij de bouw van voederplankjes, nestkastjes en voorziet in vogelvoer voor elke leerling. Met de scholen worden andere activiteiten georganiseerd zoals een jaarlijkse zwaluwtocht. Ieder jaar worden meerdere natuurinfoavonden georganiseerd met boeiende spreekbeurten over één of ander aspect van de natuur.

Natuurgidsen verzorgen ook verschillende wandelingen voor leden en buitenstaanders zoals vroege ochtendwandeling, op zoek naar de Nightly Big Five van het KBR-gebied (ree, vos, bever, bosuil, otter), uilenwandeling, nachtvlindertocht, een winterwandeling, enzovoort.

Hier kan je lezen hoe de "Uilenvrienden Kruin" is tot stand gekomen.

Ieder jaar wordt een busreis georganiseerd voor de leden naar een mooi natuurgebied. Ook de jaarlijkse ledenvergadering is gekoppeld aan een flinke najaar wandeling.

(Pagina-update : 03.02.2021)