Print deze pagina

Natuurlinken


Natuurpunt

De overkoepelende organisatie Natuurpunt.

Natuurpunt-Waasland

Natuurpunt Waasland actief in Antwerpen L.O., Temse, Zwijndrecht, Kruibeke, Beveren, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Waasmunster en Zwijndrecht.

Natuurpunt Noord Waasland

Natuurpuntafdeling actief in Sint-Gillis-Waas, Stekene en Kieldrecht.
Natuurpunt Zuid Waasland

Natuurpuntafdeling actief in Sint-Niklaas, Waasmunster, Lokeren, Tielrode en Elversele.

Natuurpunt Hamme

Natuurpunt Hamme.

Natuurpunt Antwerpen-Noord

Natuurpuntafdeling voor de regio Antwerpen noord en de Antwerpse haven.

Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Actief in de gemeenten Wilrijk, Edegem en Hove. (ook via zuidrand.waarnemingen.be).

Ons Streven Tielrode

De milieuvereniging van Tielrode en omgeving.

Scalluvia

Life project ter verbetering van de elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke.

Polders van Kruibeke

Overstromingsgebied.

Milieuraad Kruibeke


Samenstelling, agenda en notulen.

Barbiergidsen


Barbiergidsen.

De Vlaamse Waterweg

Beheer van de Vlaamse waterwegen en gronden ernaast.

Instituut voor Natuur- en bosonderzoek

Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is.

A.N.B.

Agentschap voor Natuur en Bos.

Regionaal landschap Schelde-Durme

Samenwerkingsverband tussen gemeenten en verenigingen langsheen de Schelde en de Durme.

Uilenwerkgroep Waasland

Uilenwerkgroep Waasland.

De Scheldeschorren

Nieuws over de Schelde, de schorren en de slikken.

De Zeezoogdieren

Nieuws over zeehonden en andere zoogdieren die voorkomen in het scheldebekken.

J.N.M.

Jeugdbond voor Natuur en milieustudie.

Bond Beter Leefmilieu

De onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Doel: Gezonde lucht. Helder water. Natuur om van te genieten. Middelen: Grootschalige publiekscampagnes met duizenden deelnemers per jaar -- om te bewijzen dat milieuvriendelijk leven binnen ieders handbereik ligt. Gerichte lobbycampagnes -- om politici en bedrijfsleiders te overtuigen van het belang van een doortastend milieubeleid. En gedegen advies voor onze lidverenigingen -- omdat we vinden dat bruisende milieuverenigingen de beste garantie zijn voor een toekomst voor mens én natuur.

Velt

Gezond leven op het ritme van de seizoenen. En dit met respect voor de natuur. In een notendop is dat 'ecologisch leven'. Velt geeft dit idee gestalte in huis, tuin en daarbuiten.

Departement leefmilieu, natuur en energie van de Vlaamse overheid

Het Departement LNE staat in voor de voorbereiding en evaluatie van het Vlaamse milieubeleid en de aansturing en opvolging van de beleidsuitvoering. Tot het beleidsdomein behoren ook een aantal agentschappen. Zij nemen de uitvoering van een specifiek onderdeel van het milieubeleid voor hun rekening.

Hortus ter Saksen

De natuureducatieve vereniging Hortus ter Saksen vzw, opgericht in 1996, ondersteunt Hof ter Saksen in Beveren met allerlei educatieve activiteiten. De vzw sloot een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Beveren, eigenaar en beheerder van Hof ter Saksen sinds 1982. Hortus ter Saksen vzw biedt cursussen, voordrachten en activiteiten in en rond de oranjerie. De vereniging geeft u de gelegenheid ook elders een kijkje te nemen en organiseert jaarlijks een meerdaagse tuinenreis in het buitenland. Wie graag wandelt en tegelijk diverse landschappen in eigen land leert kennen kan maandelijks aansluiten bij de natuurtochten.

Waarnemingen.be

Breng al je natuurwaarnemingen in op deze site en help zo mee de biodiversiteit van Vlaanderen te bepalen! Waarnemingen.be is een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie en wordt gevoed door waarnemingen van vele vrijwilligers en werkgroepen.

Website Pascal De Munck

Een passie voor vogels en fotografie.